Toplumsal katılım, topluluk oluşturma, toplumsal bilinç yaratma gibi amaçlarla kullanılan dijital hikâye anlatımı, ayrıca travmatik olayların terapisine destek metodu olarak da kullanılır. Dijital hikâye anlatımı atölye çalışmaları, katılımcıların kişisel anlatılarının dolaşıma girmesini sağlarken onların dijital okur-yazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve farklı kesimlerde yaygınlaştırılması için de informal bir öğrenme ortamı sağlar.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Grubun Çalışmaları

Grubun Blog İçerikleri