null

Ergin Şafak Dikmen

Grup Koordinatörü

İletişim araştırmaları tarihini sanat, bilim ve teknoloji ekseninde ele alan displinlerarası bir çalışma grubudur. Geçmiş kuramları ve yaklaşımları inceleyerek geleceğe dönük araştırmalar yürütmektedir, bu anlamda yeni medya çalışmalarının bir parçasıdır.

Grubun Çalışmaları

Yeni Medya Ekosistemi

İnteraktif yeni medya ekosistemi.

Zaman tüneline git

Grubun Blog İçerikleri