null

Zafer Kıyan

Grup Koordinatörü

Sosyal medyanın rolünü reklamcılık, metalaşma, gözetim, hak savunuculuğu, toplumsal hareketler, siyasal katılım ve akademik kullanımı içine alacak şekilde geniş bir perspektiften inceler. Ayrıca, sosyal medyanın gazetecilik pratikleri üzerindeki etkisini çözümler. Bu kapsamda, haberin toplanmasından, üretilmesine ve dağıtılmasına kadarki süreçlerde sosyal medyanın etkilerini açığa çıkarmaya ve bunu derinlemesine analiz etmeye odaklanır.

Grubun Çalışmaları

Grubun Blog İçerikleri