null

Murat Çınar

Grup Koordinatörü

Uzaktan Eğitim, yer ve zaman sınırlılıklarını ortadan kaldırması ve günümüzde bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle birlikte daha fazla tercih edilen bir eğitim sistemi haline
gelmektedir. Bu çalışma grubunun amacı, uzaktan eğitimde kullanılan iletişim teknolojilerini
araştırması ve uygulamasını yapmak ve uzaktan eğitim metoduyla gelişen yeni medya
alanındaki program ve çalışmaları takip etmek ve işbirliği oluşturmaktır.

Distance Education has become a more preferred educational system with the rapid
development of information and communication technologies and also it removes the space
and time constraints. The aim of this study group is to investigate and apply the
communication technologies used in distance education and to follow up and cooperate
with the programs and activities in the field of new media developed using distance
education methods.

Grubun Çalışmaları

Grubun Blog İçerikleri