null

Emel Özdora Akşak, PhD.

Makaleleri American Behavioral Scientist, Turkish Studies ve Public Relations Review gibi akademik dergilerde yayınlanan Dr. Emel Özdora Akşak, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklamcılık, itibar yönetimi ve kültürel iletişim konularında çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli araştırma projelerinde görev almış Dr. Özdora Akşak, Penn State Üniversitesi Arthur Page Center for Ethics in Communication tarafından fonlanan bir uluslararası mülteci iletişimi araştırmasında araştırmacı olarak görev almaktadır. Doktorasını 2009 yılında Florida Üniversitesi Kitle İletişimi konusunda tamamlamıştır. Doktora sırasında ABD’de halkla ilişkiler alanında çalışmış, doktora sonrasında da üç yıl boyunca UNICEF Türkiye Ofisi’nde iletişim uzmanı olarak görev almıştır. 2012 yılından beri Bilkent Üniversitesi’nde çalışan Dr. Özdora Akşak, Reklamcılığa Giriş, Halkla ilişkiler ve İletişim Kampanyaları, Uluslararası Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışmalarına Giriş gibi uygulamalı iletişim dersleri vermektedir.

 1. Altun, Ipek and Ozdora-Aksak, Emel. 2018. Sponsorlu İçerik Marka İtibarını Kurtarabilir mi: Türkiye’deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir Vaka Arastirmasi. CIDA / Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 18-19 October, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 2. Connolly-Ahern, C., Dimitrova, D. and Ozdora-Akşak, E. 2016. Framing a Humanitarian Crisis:3 Content Analysis of Refugee Coverage from Five European Nations. International Communication Section at the International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Conference 27-31 July, Leicester, UK.
 3. Dimitrova, D. and Ozdora-Akşak, E. 2015. On the Border of the Syrian Refugee Crisis: Views from Two Different Cultural Perspectives Turkey and Bulgaria. National Communication Association (NCA) 101th Annual Convention 19-22 November, Las Vegas, USA.
 4. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2015. Establishing Legitimacy Through Corporate Social Responsibility: Identity Construction in Turkish Banks. Vol. 1, 51-55. 15th EBES Conference Lisbon, Portugal.
 5. Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2015. How do Turkish Banks Construct their Identities: A Thematic Analysis. 820-825. INTCESS15-International Conference on Education and Social Sciences, 2-4 Feb., Istanbul, Turkey. ISBN: 978-605-64453-2-3.
 6. Paşamehmetoğlu, A., Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2014. CSR as a strategic tool for gaining legitimacy: Mapping CSR activities among Turkey’s Largest Corporations. World Business and Social Science Research Conference, 14-16 April, Paris, France.
 7. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2014. Online Identity Construction in Turkey’s Banking Sector: The Contribution of Corporate Social Responsibility. The 64th International Communication Association (ICA) Annual Conference, 22-26 May, Seattle, USA.
 1. Daniela V. Dimitrova, Emel Ozdora Aksak, & Colleen Connolly-Ahern. 2018. On the Border of the Syrian Refugee Crisis: Views from Two Different Cultural Perspectives, American Behavioral Scientist, 62(4): 532-546. doi:10.1177/0002764218756920. (SSCI)
 2. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2016. Gaining legitimacy trough CSR: An analysis of Turkey’s 30 largest corporations. Business Ethics: A European Review, 25(3): 238-257. doi: 10.1111/beer.12114. (SSCI)
 3. Ozdora-Aksak, E., Ferguson, M.A. and Atakan-Duman, S. 2016. Corporate social responsibility and CSR fit as predictors of corporate reputation: A global perspective. Public Relations Review, 42(1): 79-81. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.11.004. (SSCI)
 4. Ozdora-Aksak, E. 2015. An Analysis of Turkey’s Telecommunications Sector’s Online Presence: How Corporate Social Responsibility Contributes to Organizational Identity Construction, Public Relations Review, 41(3): 365-369 doi: 10.1016/j.pubrev.2015.01.001. (SSCI)
 5. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2015. The online presence of Turkish banks: Communicating the softer side of corporate identity. Public Relations Review, 41(1): 119-128. doi: 10.1016/j.pubrev.2014.10.004. (SSCI)
 6. Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2014. The Role of Corporate Social Responsibility in Online Identity Construction: An Analysis of Turkey’s Banking Sector, Public Relations Review, 40(3): 862-864. doi: 10.10167j.pubrev.2014.07.004. (SSCI)
 7. Ozdora-Aksak, E. and Molleda J. C. 2014. Immigrant Integration through Public Relations and Public Diplomacy: An Analysis of the Turkish Diaspora in the Capital of the European Union. Turkish Studies, 15(2), 220-241. doi: 10.1080/14683849.2014.926235. (SSCI)

Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2014. Organizational Identity and Corporate Social Responsibility: Insights form Turkey’s Banking Sector. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-63191-7.

 1. Atakan Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2017. The CSR Agenda of a Family Holding in Oil Extraction and Mining: An analysis of Turkey’s Pet Holding (Pet Holding Örnek Olay İncelemesi: Türkiye’de Bir Petrol Arama ve Madencilik Aile Şirketinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gündemi), İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 44, 2-16.
 2. Atakan Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2017. ‘Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsallaştırılması: Meta Sentez Analizi. Business and Economics Research Journal, 8(3), 501-517.
 3. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2016. How A Turkish Bank Uses Corporate Social Responsibility to Construct Its Identity? A Case Study. Istanbul University Faculty of Communication Journal, 1(50): 73-88. doi: 17064/iüifhd.50861
 4. Ozdora‐Aksak, E. and Atakan‐Duman, S. 2014. Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Internet Üzerinden Örgütsel Kimlik İnşasında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun
 1. Researcher. Connolly-Ahern, Colleen (Prof. at Penn State), Ozdora Akşak, Emel and Daniela Dimitrova (Prof. at Iowa State University). On the Border of the Syrian Refugee Crisis: Views from Two Different Cultural Perspectives Turkey and Bulgaria. Arthur Page Center for Ethics in Public Communication ‐ Refugee Communication Project. 2014-Ongoing –
 2. Researcher. The Contribution of Corporate Social Responsibility Activities on Organizational Identity: An Analysis of Turkey’s Banking Sector. TUBİTAK 3001 Research Project, Project no: 114K096, 15 October 2014-15 April 2015 (6 months) 2014 -2015