null

Ergin Şafak Dikmen, PhD.

NETlab Koordinatörü

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri, sanal müzecilik ve dijital oyun alanlarında sürdürmektedir.

Uluslararası

 1. KIYAN ZAFER,DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Reklamcılığın Dünü, Bugünü, Yarını: Sosyal
  Medyanın Reklamcılıktaki Rolü Üzerine Bir İnceleme. 16 th Internatioanl Symposium
  Communication in the Millennium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4275424).
 2. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Türkiye’deki Üniversitelerin Kurumsal Video Paylaşım Platformları Yeni Medya Tabanlı Dijital Eğitim Ekolojisinde Eksiklikler ve Çözüm Önerileri.. 16th International Symposium Communication in the Millenium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4275432)
 3. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Global Digital Game Industry. International Child and Information Safety Congress ”DİGİTAL GAMES” (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4275452)
 4. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). The Development of Digital Games and Social Media Extensions. İnternational Child and İnformation Safety Congress ”DİGİTAL GAMES” (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4275401)
 5. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2017). Çocuk, Dijital Oyun ve Medya Endüstrisi. ULUSLARARASI ÇOCUK ve BİLGİGÜVENLİĞİ – DİJİTAL OYUNLAR SEMPOZYUMU (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3618453)
 6. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2015). Immersive Media in Wim Webders PİNA 3D. The Real and the Intermedial – XVI. International Film and Media Studies Conference in Transilvania (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1943821)
 7. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2013). Türkiye’de Televizyon İçeriğinin Yeni Medya ile Bütünleşmesi,. Uluslararası Göstergebilim Konferansı (Is-it-real? Structuring Reality by Means of Signs) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432630)
 8. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2012). The multimedia adaptation strategies of Turkish Television Channel. ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432661)
 9. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,özaygen alkım,BİNARK FERRUH MUTLU,TOKTAŞ SELMA (2012). Digital Surveillance in Turkey: From a Citizen Number to an E-Identity Card, The Quantitative Physicalness of The Citizen,. Visualist2012 – International Congress on Visual Culture Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432685)

Ulusal

1. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı:
Köpek Eğitiminde Mobil Uygulamalar ve Video Tabanlı Eğitim. Köpekle Barış- Köpeklerle Birlikte Yaşam
Eğitimi Çalışyatı (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4275375)
2. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,ASLAN CEM EVRİM (2018). İnternet Çağında Müzelerin Dönüşümü: Dünyada
ve Türkiye’xxde Etkileşimli Sanal Müzelerin Sosyal Medya Kullanımları.. Yeni Zamanlar ve Halka
İlişkiler Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4275395)
3. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,ASLAN CEM EVRİM (2018). İnternet Çağında Yeni Bir Eğitim Ortamı: Dünya’da
veTürkiye’de Etkileşimli Dijital Müzeler. Akademik Bilişim Konferansı 2018 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4275467)
4. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2017). İletişim teknolojilerinin gelişim süreci ve Yeni MediaEkosisteminin
haritalandırma çalışması:www.newmediaecology.com. 22. Türkiye de İnternet Konferansı (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3634510)
5. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2016). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Stratejileri. 21.
Türkiye’de İnternet Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432259)
6. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2013). Televizyon 2.0 Döneminde Reyting Ölçümleri ve İzleyicinin
Gözetlenmesi. Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinlikleri – Dijital
Gözetim ve Gözün Gücü Paneli (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3432767)
7. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,BİNARK FERRUH MUTLU,TOKTAŞ SELMA,Özaygen Alkım (2011). Türkiye’de
Mernis’den E-Kimliğe doğru TC. Kimlik numarası ile yurttaşın dijital bedenlenişi. 4. Ağ ve Bilgi
Güvenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432755)
8. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,Özayhgen Alkım,BİNARK FERRUH MUTLU,TOKTAŞ SELMA (2010). T.C. Kimlik
Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi,. 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi.
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432749)

1. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2017). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü: Sosyal Tv
Yayıncılığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 425-448., Doi:
10.19145/gumuscomm.283117 (Kontrol No: 3432608)

1. Türkiye’de Dijital Gözetim (2012)., TOKTAŞ SELMA,BİNARK FERRUH MUTLU,DİKMEN ERGİN ŞAFAK,Fidaner Işık Barış,Kuzeci Elif,Özaygen Alkım, Alternatif Bilişim Derneği, Basım sayısı:1000, Sayfa Sayısı 173, ISBN:978-605-62169-2-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No:3552523)