null

Sinem Akyön

2013 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programından 2016 yılında yazdığı “Türkiye’de Dini Yayıncılığın Gelişimi: Dini Radyolar” başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema doktora programına başlamıştır. Halen doktora eğitimine devam etmekte ve Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanları: İletişim tarihi, radyo yayıncılığı, alternatif medya, yeni medya

She took her master degree from Ankara University Graduate School of Social Sciences Radio, Television and Cinema master programme by thesis entitled “The Development of Religious Broadcasting in Turkey: Religious Radios” in 2016. Same year, she began her PHD at Ankara University Graduate School of Social Sciences Radio, Television and Cinema. She is currently continuing her Phd and works as a research asistant at Yalova University Faculty of Art and Design.

Research interests: communication history, radio broadcasting, alternative media, new media.