null

Uğur Kocager

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2014 yılında
mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde ikinci
lisans eğitimine başladı. 2016 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümünde çift anadal programına girdi. Halen her iki bölümde de lisans
öğrencisidir. TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasına ve Açık Veri ve Veri Gazeteciliği
Derneğine üyedir.