Kısa Tarihçe

NETLab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı Dr. Ergin Şafak Dikmen öncülüğünde 2017 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında faaliyetlerine başladı. Yeni medya alanında çalışan dinamik ekibine, kısa sürede farklı fakültelerden ve üniversitelerden araştırmacıların dahil olması ile NETlab içerisindeki çalışma gruplarının sayısı hızla arttı.

1

Yeni Medya Odaklı Araştırmalar

NETlab – Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı’nın amacı iletişim teknolojileri ve yeni medya alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmek ve yüksek lisans – doktora öğrencilerinin laboratuvarda yürütülen projelere dahil edilerek deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

2

Koordinasyonu Sağlamak, İşbirliğini Artırmak

Laboratuvar yeni medya, internet teknolojileri ve bilişim alanında faaliyet gösteren farklı üniversitelere bağlı araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve çalışma grupları arasında koordinasyonu sağlayacak web tabanlı ortak bir dijital platform görevi görmekte ve birimler arası işbirliğini artırmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektedir.

3

Yeni Medya Stratejileri Geliştirmek ve Veri Bankası Oluşturmak

Türkiye’de yürütülen yeni medya araştırmalarının eksiklerinin giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Farklı kurumlar tarafından bilişim ve yeni medya alanında yürütülen akademik çalışmalara internet ortamında erişilmesini sağlayan açık erişim veri tabanı oluşturmaktadır.

Yeni medya, internet teknolojileri, bilişim, Bilgi ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve çalışma gruplarının güncel çalışmaları hakkında bilgi vermektedir.

Bu kapsamda netlab.media paltformu güncel konferansların duyurularını ve geçmişte gerçekleştirilmiş konferansların, sunumların, eğitimlerin videolarını ve sonuç raporlarını barındıran açık erişimli dijital bir arşive sahiptir .