Kültürel Mirasın Kayıtlanması ve Korunması

Ankara İstiklal Mahallesi Kültürel ve Mimari Mirasının Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığı ile Kayıtlama ve Koruma Projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Özeti

Tarihi dokusu ve çok kültürlü yapısıyla önemli bir miras barındıran ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından sit alanı ilan edilen bölgenin içinde yer alan Ankara İstiklal Mahallesindeki geleneksel yapıların yok olma tehlikesi bulunmaktadır. Bu kültürel miras hakkında elde edilecek bilgiler ve arşiv materyallerinin kayıt altına alınması, internet tabanlı dijital teknolojiler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılması, çeşitli kültürel çalışmaların yapılmasıyla bölgenin tarihsel, kültürel ve mimari öneminin yeni medya ortamında görünürlüğünün sağlanması projenin genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda projenin amacı Ankara İstiklal Mahallesi’nin bölgenin kültürel tarihsel öneme sahip mimari yapılarını 360 derece görüntüsü teknolojisi ile kayıt altına almak, mahallenin tarihi, kültürel mimari özelliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde internet ortamında görünür kılmaktır.

Bu kapsamda belirlenen rotalar üzerindeki sokakların, tarihi öneme sahip hamam, dini yapılar, konut, çeşme, meydan gibi mimari eserlerin 360 derece fotoğraf ve video çekimleri yapılmıştır. Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen “Ankara İstiklal Mahallesi Koruma, Yaşatma ve Müşterek Kültür Hafızası Oluşturma Projesi” nin bir alt projesi oluşturan bu çalışma; çevrim içi dijital sergi, web ve sanal gerçeklik platformlarda kullanılmak üzere görsel işitsel içerikler üretilmiştir.

| 2021 |

Saha Çalışması

Proje Kapsamında yürütülen çalışmalar:

• Çekim öncesi mahallede araştırma ve saha gezileri gerçekleştirilmiştir,
• Proje kapsamında Ankara İstiklal Mahallesindeki belirlenen üç ayrı rota üzerinde
– 360 derece fotoğraf çekimleri yapılmıştır,
– Belirtilen yapıların video ve fotoğraf çekimleri yapılmıştır,
– Mimari eserlerin detay çekimleri yapılmıştır,
– Ortam ses kayıtları alınmıştır,
• Çekilen görüntülerde “anonimleştirme” işlemi yapılarak görüntü içerisinde bulunan kişilerin yüzleri ve araç plakaları belirsiz hale getirilmiştir,
• DİA formatındaki arşiv fotoğraflarının dijitale aktarılması, dijital ortamda iyileştirilmesi ve renk düzenlemesi yapılmıştır.

Çevrim içi sergi platformu yapım aşamasındadır

 

Proje Ortakları