• Medya Arkeolojisi

  İletişim araştırmaları tarihini sanat, bilim ve teknoloji ekseninde ele alan displinlerarası bir çalışma grubudur. Geçmiş kuramları ve yaklaşımları inceleyerek geleceğe dönük araştırmalar yürütmektedir, bu anlamda yeni medya çalışmalarının bir parçasıdır.

 • Dijital Oyun - eSpor

  Oyun ve oyuncak kültürünü araştırır. Bilgisayar ve internet teknolojisi alanında yaşanan gelişmelerle paralel olarak küresel dijital oyun endüstrisi hızla gelişen ve büyüyen çevrim içi, dijital yaşam ortamı oluşturmuştur. Bu çerçevede dijital oyun grubu; dijital ebeveynlik, kalıp yargılar, oyuncakların interneti ve e-spor gibi birçok farklı konuya odaklanır.

 • Sosyal Medya

  Sosyal medyanın rolünü reklamcılık, metalaşma, gözetim, hak savunuculuğu, toplumsal hareketler, siyasal katılım ve akademik kullanımı içine alacak şekilde geniş bir perspektiften inceler. Ayrıca, sosyal medyanın gazetecilik pratikleri üzerindeki etkisini çözümler. Bu kapsamda, haberin toplanmasından, üretilmesine ve dağıtılmasına kadarki süreçlerde sosyal medyanın etkilerini açığa çıkarmaya ve bunu derinlemesine analiz etmeye odaklanır.

 • Veri Görselleştirme

  Bilimsel video ekosistemine içerik sağlayan araştırma ve tasarım grubudur. Veri tabanlarının araştırılmasını ve görselleştirilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda grafiksel görseller ve animasyonlar tasarlayarak karmaşık sayısal ortamları sade bir biçimde yeni medya platformları üzerinden aktarmaktadır. Öncelikli hedefleri arasında bilimsel makalelerin video özetlerini yayınlayarak bu araştırmaların sosyal medya ortamında yaygın etkisinin artırılması yer almaktadır.

 • Özgür Yazılım

  Özgür yazılımları araştıran ve öğreten bilişim grubudur. Uluslararası yazılım firmaları tarafından geliştirilen ve yaygın olarak  kullanılan yazılımlara alternatif yazılımları öne çıkarır. Özellikle yeni medya ortamında yürütülen araştırmalarda bilim insanlarının bu karmaşık ekosistemi en doğru araçlarla inceleyebilmesi  için yazılım tabanlı yol haritaları oluşturur. Bununla birlikte sayısal içerik üretiminde kullanılabilecek yeni ve alternatif özgür yazılımları inceler kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler düzenler.

 • Dijital Eşitsizlikler

  Yaşlı Kuşaklar-Dijital Eşitsizlikler ve Bilişim Teknolojileri çalışma grubu Hacettepe ünv. sbe ilt 648 yeni medya çalışmaları dersi kapsamında  oluşturuldu. Çalışma grubu, dijital eşitsizlik olgusunu yaşlı kuşakların gündelik yaşam pratiklerinde ve kuşaklar arası iletişim pratiklerinde irdelemeyi amaçlamaktadır.

 • Dijital Hikayeler

  Toplumsal katılım, topluluk oluşturma, toplumsal bilinç yaratma gibi amaçlarla kullanılan dijital hikâye anlatımı, ayrıca travmatik olayların terapisine destek metodu olarak da kullanılır. Dijital hikâye anlatımı atölye çalışmaları, katılımcıların kişisel anlatılarının dolaşıma girmesini sağlarken onların dijital okur-yazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve farklı kesimlerde yaygınlaştırılması için de informal bir öğrenme ortamı sağlar.

 • Yeni Medya ve Etik

  Algoritmaların opak yapıları nedeniyle kullanıcıların arayüzeydeki kullanım pratikleri ve bu kullanım deneyimlerini “veri” olarak inceleyen araştırmacıların çalışmaları da etkilenmektedir. Buradaki temel mesele, platformların insanların kullanım deneyimlerini, paylaşımları üzerinden değer üretmesidir.Tıpkı platformlar gibi, araştırmacılar da platformardaki kullanıcıların verilerini kendi soruları ve sorunlarına yanıt bulmak için kullanır. Burada araştırma etiği devreye girer.