dijital kültürde

YAŞLANMA & SONRASI

Mutlu Binark & Özgür Arun

Katılımcılar

Ali Zain, Aybüke İnal, Aysel Madra, Banu Karademir, Çağrı Elmas, Demet Fırat, Doğan Mert Demir, Enis Öztürk, Ertan Ağaoğlu, Fatma Şeyma Çelebi, Hatice Karakaş, Hüseyin Kısat, Mehmet Fiğan, Naz Önen, Özgenur Aydın, Pelin Tokatlı, Şule Karataş Özaydın, Tuğçe Keleş, Türkan Yılmaz

yaslanma_item_7

Çalışma Hakkında

yaslanma_item_11

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İLT 648 Yeni Medya Çalışmaları adlı yüksek lisans dersi kapsamında, dersi alan araştırmacılarla birlikte dersin odağına Türkiye’de dijital eşitsizlik, iletişim teknolojileri, medya ve yeni medya ekosisteminde kuşaklar ve yaşlanma konusunu odağa aldık. Türkiye’de dijital uçurum olgusunu, dijital eşitsizlikler bağlamında tartışmak, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik köken, yaş, eğitim, yaşanılan yer ve bölge gibi  özellikler dijital becerilerin kazanılması ve kullanılmasında temel belirleyenler olarak ele almak gerekli. Çalışma grubumuzda bu temelde, yeni iletişim teknoloji ve ortamlarını kullanım becerisini, nasıl kullanıldığını kesimşimsellikler ekseninde irdelemeyi, dijital eşitsizlik olgusunu yaş alan kuşakların gündelik yaşam pratiklerinde ve kuşaklararası iletişim pratiklerinde serimlemeyi amaçladı.

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mutlu Binark / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD.

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Özgür Arun / Akdeniz Ünv. Edebiyat Fak.Gerontoloji ABD.

Çoklu Ortam Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ergin Şafak Dikmen / Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi – NETlab

Mikro Site Tasarım: Andaç Işık / Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Lisans Programı

Çalışma Grubu Koordinatörü: Mehmet Fiğan / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Dr. Programı

yaslanma_item_7

Kitap

yaslanma_item_11

Önsöz’den

Türkiye’de dijital eşitsizlik, iletişim teknolojileri ve yeni medya ekosisteminde kuşaklar ve yaşlanma konularını odağa alan “Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma” adlı bu çalışma, bu konudaki ilk özgün eserdir. Bu kitabın okuyucular için nitelikli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.

Dr. Yeliz Dede Özdemir ve Mehmet Figan tarafından derlenen bu kitapta, alana dair özgün makale ve metinlerin çevirileri yer almaktadır. Bu derleme, 2018 Güz döneminde, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark ve Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun’un “Yeni Medya Çalışmaları” adlı lisansüstü dersleri kapsamında öğrencileriyle birlikte yürüttükleri uzun erimli araştırmalarının, kolektif bir çaba ve iş birliğinin sonucudur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi NETlab ve Dr. Öğr. Üyesi Ergin Şafak Dikmen’de bu çalışmanın mikro sitesini yaparak destek vermiştir. Görüldüğü üzere, bu çalışma, birçok kurumu, kişiyi kesen bir işbirliğinin sonucudur.

Faruk Çayır 25 Nisan 2020

ISBN: 978-605-80007-2-8
Haziran 2020, 343 Sayfa
Editörler: Mehmet Fiğan, Yeliz Dede Özdemir
Çeviri Editörleri: Ertan Ağaoğlu, M. Burak Özdemir
Kapak tasarımı: Naz Önen
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License / Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası altındadır.

yaslanma_item_7

Multimedya

yaslanma_item_11

Video

Ses

TRT radyo 1 logo
yaslanma_item_7

Etkinlikler

Saha Ziyareti ve Teknik İnceleme

Çalışma odağımız çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun ve öğrencileri ile 1 Mart 2019 tarihinde ders kapsamında başladığımız ve halen devam ettiğimiz araştırmalarımızı paylaştık. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dallarında lisansüstü çalışmalarını yapan araştırmacılar da kendi saha çalışmalarını bu buluşmada bizimle paylaştı. 2 Mart 2019 tarihinde de, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Finike ilçesinin Gökbük Köyünde kurulacak AgeLab Bilim Merkezi temelini ve köyü ve Gökbük sakinlerini ziyarete gittik.

3. Senex Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Genel Değerlendirmesi

Bu yıl 1-2 Kasım 2019 tarihleri arasından Akdeniz Üniversitesi’nde “Gelecek Kuşaklar İçin: Refah, Adaler, Sağlık, Bakım, İş, İstihdam, Teknoloji, Sanat, Eğitim ve Kariyer” teması altında üçüncüsü gerçekleştirilen Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi eşitsizliklerin ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tüm kuşakları ve geleceği nasıl etkileyeceğini irdelemek amacıyla yola çıkmıştır. Bu hedefler doğrultusunda kongrenin ilk gününde 7 oturumda 45 araştırmacı tarafından 32 bildiri sunulmuş ve “Gelecek kuşaklar için…” bir yuvarlak masa tartışması düzenlenmiştir. İkinci gün ise 8 araştırmacı tarafından 6 atölye çalışması gerçekleştirilmiş ve 7 poster çalışması 10 araştırmacı tarafından sunulmuştur. Oku ->

Pandemi Günlerinde Dijital Teknolojilerin Sınırında: Yaşlılar, Yaşlılık ve Yaşlanma

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmesiyle birlikte evlere kapanmak zorunda kaldığımız bu süreçte gündelik hayat pratiklerimiz, tutum ve davranışlarımız, alışkanlıklarımız ister istemez değişmek zorunda kalmıştır. Çevrimiçi mecralar ofislere, toplantı salonlarına, dersliklere dönüşürken birçok hizmete ulaşmak ve sosyalleşmek için de çevrimiçi olma mecburiyeti belirmiştir. Bu zorlu sürece yaşa dayalı sokağa çıkma yasağının da eklenmesiyle 65 yaş üstü bireylerin pandemi günlerine uyum sağlamadaki başarı ya da başarısızlıkları yeni medya kullanım pratiklerine bağlı olarak ele alınması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu süreci değerlendirirken yaşlanma ve yaşlılığı sorun odaklı ele almadan ve yaşlıları kategorik bir grup olarak ötekileştirmeden alana hem içeriden hem de dışarıdan bakabilmenin ve disiplinlerarası bir perspektif belirlemenin önemi de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda hem güncel pandemi sürecini hem de dijital eşitsizlikler ve yaşlanma ilişkisini tartışmak üzere Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Senex Derneği, Alternatif Bilişim Derneği ve NETlab katılımcıları 23 Nisan 2020 tarihinde bir Çevrimiçi Buluşma etkinliği ile bir araya gelmişlerdir. Oku ->

Basın

Gazete Rüzgârlı/ 24 Mart 2020

Doç. Dr. Özgür Arun, yaşlanmayı kronolojik yaşa bağlı olarak ortaya koyan uygulamaların yaş ayrımcılığına yol açacağını ve kuşaklar arası çatışmaya neden olacağını vurgulayarak “Ayrımcılığın her türlüsü çok tehlikelidir. En sinsi olanlarından bir tanesi de yaş ayrımcılığıdır.

Habere git ->

Görünüm Gazetesi / 5 Mart 2019

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi çatısı altında kurulan NetLab, Antalya’da “Dijital Kültürde Yaşlanma ve Sonrası” çalıştayı düzenledi.

Habere git ->

haberler.com / 3 Mart 2019

Antalya’nın Finike ilçesinde yaşlılıkla ilgili araştırmalar ve yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak projeler için çalışmaların yapılacağı bilim merkezi kurulması için çalışma başlatıldı.

Habere git ->

Kitap Tanıtımı /  1 Ağustos 2019

Tanıtıma git -> Yaşlanmayı Aşmak. Editör: Özgür Arun

Tanıtıma git -> Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları. Derlen: Alan Duben

Tanıtıma git -> Birikim (2019) S:362-363, Yaşlılara Bir Yer Var Mı?