null

Doç. Dr. Bilge Şenyüz

Bilge Şenyüz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır. 15 Mart 2017- 15 Mart 2018 tarihleri arasında TÜBİTAK bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Massachusetts Üniversitesi/Amherst’te doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programında ikinci yüksek lisans eğitimini 2017 yılında bitirdi. 2010 yılında Slovenya / Ljubljana Üniversitesi’nde ECREA tarafından düzenlenen doktora yaz okuluna katıldı. 2005-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İletişim Daire Başkanlığı’nda “Basın ve Tanıtım Uzmanı” unvanıyla görev yaptı. Akademik çalışmalarının yanı sıra öykü yazmakta. İlgi alanları yeni medya, internet gazeteciliği, robot gazetecilik, gazeteciler için programlama dili, veri görselleştirme, yeni medya etiği.

Uluslararası

 • Narin, B. (2020, Ekim). Twitter’da Hayran Kültürünün İzleri: Gençlerbirliği Ve MKE Ankaragücü Spor Kulüpleri Örneği. Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatı Sempozyumu Bildiri Kitabı: Cilt 2 (ss. 376–392), Editörler: N. Güz & B. Ayhan, Etimesgut Belediyesi, Ankara. SUER.
 • NARİN, Bilge (2019). “The Turkish People’s Perception of ‘Black’ on Turkish Twittersphere”, in Pop Culture Matters: Proceedings of the 39th Conference of the Northeast Popular Culture Association, University of Massachusetts Amherst, edited by Martin F. Norden and Robert E. Weir, Chapter Twenty, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 205-216.
 • NARİN, Bilge (2018). “Less is More or Less is Biased: Glance Journalism”, Proceedings of the 16thInternational Symposium Communication in the Millennium, pp.92-99, April 25-28, 2018, ISBN: 978-605-83703-5-7
 • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2016). “Tweeting for Jihad: ISIS Supporters on Twitter” 5thInternational Conference on Conflict, Terrorism, and Society Non-State Actors in Conflicts: Conspiracies, Myths, and Practices (Kadir Has University, Istanbul), April 12th – 13th 2016.
 • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2014). “Opinion Production by UGC: An Analysis of Reader’sReviews About Online News Related to Al-Qaeda”, The 3rd International Conference on Conflict, Terrorism and Society – “New Media Politics: Conflict, Activism and Security, April 15 – 16, 2014, Kadir Has Üniversitesi.
 • SUSAR ÖZDIL, Filiz ve NARİN, Bilge (2012). “Sosyal Paylaşımın Tecimselleştirilmesi Bağlamındaİnternet Reklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği”, 13th International Cultural Studies Symposium, May 4-6,2011, Ege University, Proceedings of the Thirteenth International Cultural Studies Symposium :2 Change and Challenge, Ege University Press, İzmir, Nisan 2012, s. 229-238. ISBN : 978-975-483-947-0
 • NARİN, Bilge (2010). “Visuality and New Media: The Transformation of The ‘Seen’ / ‘Seer’ and TheStability of Visual Content” (Abstract). ECREA Summer School Proceedings (SUSO book 2010), August 2010, pp.321-322., ISSN: 1736-4744, ISBN: 978-9949-19-553-4
 • NARİN, Bilge (2010). “Köşe Yazılarında Yer Verilen Fıkralarda Kadının Temsili”, 21. YüzyılınEşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, IMWC Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16Ekim 2009) Bildiri Kitabı, Cilt :3, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, Nisan2010, syf. 322-332.
 • NARİN, Bilge (2009). “A Framing Analysis: How Did Three Turkish Newspapers Frame News AboutGlobal Terrorism”, Societies Under Siege: Media, Government, Politics and Citizens’ Freedoms in an Age of Terrorism, International Conference on Conflict, Terrorism and Society , Kadir HasÜniversitesi, 28-30 April 2009, Conference Proceedings, 2010, pp.24-29

Ulusal

 • NARİN, Bilge ve ÜNAL, Sevda (2017). “Gazetecilik Etiği Bağlamında Hollywood ÜnlülerininFotoğraflarının Sızdırılması Olayının Türkiye’deki Çevrimiçi Gazetelere Yansıması”, Yeni MedyaÇalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı, 9-10 Mart 2017, Editörler: İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre,Tuğrul Çomu, Ankara, ISBN: 978-605-62169-6-1, Alternatif Bilişim Derneği, İstanbul, ss. 189-207,https://yenimedya.org.tr/ 
 • NARİN, Bilge (2015). “Mobil Telefonlar ve Gazetecilik: Mobil Haber Üretimi ve Habere MobildenErişim”, XX. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, http://inet-tr.org.tr/inetconf20/bildiri/45.pdf 
 • NARİN, Bilge (2015). “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Kasım 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi 3
 • NARİN, Bilge (2011). “Suça Karışmış Çocuklara Yönelik Temsil Çalışması: ‘Taş Atan Çocuklar’a Taş Atan Medya”, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Yetişkin Bildirileri Kitabı, Cilt 2,Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 435-445, ISBN: 978-975-552-087-2
 1. Şenyüz, B. (2021). İletişim Çalışmalarında İnsan-Makine İletişimi: Paradigma Değişikliği ve Temel Yaklaşımlar. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (36), ss. 203-220. https://doi.org/10.31123/akil.988494
 2. Kayıhan, B., Narin, B., Fırat, D. & Fırat, F. (2021). Algoritmalar, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Ekseninde Gazetecilik Etiği: Uluslararası Akademik Dergilere Yönelik Bir İnceleme. TRT Akademi, 6 (12), 296-327 . DOI: 10.37679/trta.900086
 3. Narin, B. (2021). Kalkınma Teorisi Adlı Peri Masalından Dijital Eşitsizliklere: Erişimde, Becerilerde ve Performansta Dijital Uçurum. Doğu Batı: Akıl Tutulması Çağı – II, (97), ss. 99–111.
 4. Narin, B. (2018). Dünyada Akademik Sıralaması Yüksek Gazetecilik Lisans Bölümlerinin Ders Programlarının Analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi (47), ss. 87–110.
 5. Narin, B. (2018). “Reading Digital News: Hypertextual Usage Habits and Learning Practices Among U.S. Communication Undergraduates”, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences (55) ss. 143-169, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST497463 (ESCI)
 6. Narin, B. (2018). “A Netnography Study About Wapa as a Mobile Dating Application”, Moment Journal: Journal of Cultural Studies, Faculty of Communication, Hacettepe University, Aralık 2018, 5(2): 343-367, ISSN: 2148-970X.
 7. Narin, B. (2018). “Evrensel Tasarım İlkelerinin Mayınlı Alanı: Dijital Haritalar ve Gazetecilik”, Erciyes İletişim Dergisi, 5/4 (163-177), DOI: 10.17680/erciyesiletisim.422452.
 8. Narin, B. (2018). “Kişiselleştirilmiş Çevrimiçi Haber Akışının Yankı Odası Etkisi, Filtre Balonu ve Siberbalkanizasyon Kavramları Çerçevesinde İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi  Akademik Dergisi, Temmuz 2018, Cilt: 11, Sayı: 2, 232-251.
 9. Narin, B. (2017). “Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik”, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, Sayı: 27, Aralık, ss.79-108.
 10. Narin, B.; Ayaz, B.; Fırat, F. ve Fırat, D. (2017). “Büyük Veri ve Gazetecilik İlişkisi Bağlamında Veri Gazeteciliği”, AJIT-e Academic Journal of Information Technology, 2017-Özel Sayı, 8 (30), ss.215-235.
 11. Narin, B. ve Ünal, S. (2016). “Siber Zorbalık İle İlgili Haberlerin Türkiye Yazılı Basınında Çerçevelenişi,Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık, 2016, Sayı: 26 (ss. 9-23).
 12. Narin, B. (2016). “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi”,Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Aralık 2016, Sayı: 43 (ss. 118-149). (Doktora tezinden üretilmiş yayın)
 13. Önder, M. ve Narin, B. (2013). “Akıllı Telefonlar ve Mobil Uygulamaların (Apps)Dermatolojide Kullanımı”, TURKDERM, (Science Citation Index Expanded), 47(1): 1-6.
 14. Narin, B. ve Önder, M. (2012). “Etkili İngilizce Bilimsel Sunum Hazırlamak İçin Yararlı Kalıplar”, Türkderm (Science Citation Index Expanded), 46(2): 59-61.
 15. Susar, F. ve Narin, B. (2012). “Sosyal Paylaşımın Tecimselleştirilmesi Bağlamında İnternet Reklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği”, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3(1-14).
 16. Narin, B. (2011, Ağustos). “İnternet Yeniden Biçimleniyor: Kehanetler ve Kaygılar“, TÜBİTAK/Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl: 44, Sayı: 525, ss. 70-72.
 • Narin, B. & Ünal S. (2020). The Working Practices of the Glocal Foreign Turkish Media Institutions in the Context of Their Advantages and Disadvantages. Editörler: D. İnce ve Y. Bezirgan-Arar, Journalism in Turkey: Practices, Challenges, Opportunities (ss. 63–83). PeterLang.
 • Narin, B. ve Ayaz, B. (2018). “Tweeting for Jihad: ISIS Supporters on Twitter”, (İçinde) Non-State Actors in Conflicts: Conspiracies, Myths, and Practices, Banu Baybars-Hawks (ed.), ss.172-185, Cambridge Scholars Publishing, UK.
 • Narin, B. (2017). Gazetecilik 2.0: İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik. Gece Kitaplığı Yayınları.
 • Lewis, S. C. (2015). “Büyük Veri Çağında Gazetecilik: Vakalar, Kavramlar ve Eleştiriler” (Çeviri Editörleri: Bahar Ayaz, Bilge Narin, Şeyda Koçak-Kurt), içinde (editörler: Himmet Hülür ve Cem Yaşın) Yeni Medya Geleceğin Gazeteciliği (2017). Ütopya, Ankara.
 • Yun Jung Choi ve Jong Hyuk Lee (2013, Mayıs). “Çeviri: “Hipermetin Gezinmelerin Tutumların Yöndeşmesi Üzerinde Çapraz-Kesme Etkileri” (2016) Çeviri Editörleri: Himmet Hülür, Bahar Ayaz ve Bilge Narin, içinde (Editörler: Himmet Hülür ve Cem Yaşın) Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi, ss. 464-488, Ütopya, Ankara.
 • Narin, B. (2011). “A Framing Analysis: How Three Prominent Turkish Newspapers Addressed Terrorism,If It Was Not For Terrorism: Crisis, Compromise, and Elite Discourse in the Age of “War on Terror,” Editör: Banu Baybars-Hawks ve Lemi Baruh, ss. 78-86, Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN (10): 1-4438-3162-X; ISBN (13): 978-1-4438-3162-8.

Akademik Yayınlar

 • Narin, B. (2012). “Modernleşme ve İletişim Teknolojileri: Ortak Payda”, İletişim Kuramları, Editör: Çiler Dursun, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ss. 1-15, ISBN : 978-975-442-268-9.
 • Narin, B. (2009, Temmuz). “Terör ve Kitle İletişim Araçları İlişkisi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı:401, Yıl:128, ss. 78-85.
 • Narin, B. (2004, Kasım). “Liseli Gençler ve Müzik Yarışma Programları”, Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yıl:5, Sayı: 57, ss. 224-230.
 • Narin, B. (2004, Haziran). “Pop Star Yarışmaları ve Kültürel Dejenerasyon”, Türk Harb-İş Sendikası Dergisi, Sayı: 208.

Edebi Yayınlar (Öyküler)

 • Narin, B. (2007, Şubat). “Annemin Elleri,” Varlık Edebiyat ve Kültür Dergisi, 2007/02-1193, ss. 95-96.
 • Narin, B. (2006, Temmuz-Ağustos-Eylül). “Öykü Mezarlığı,” Patika Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, Sayı: 54.
 • Narin, B. (2005, Ağustos). “Canavar Düdüğü,” Türk Dili Dergisi, Sayı: 644, ss. 168-169.

 

Gezi Yazıları

 • Narin, B. (2011, Kasım). “Medeniyetlerin Tüm Renkleri Burada: Hatay Arkeoloji Müzesi,OnAIR Dergisi, Sayı: 89, ss. 104-112.
 • Narin, B. (2011, Ekim). “Batıya Açılan Görkemli Kapı: Edirne,OnAIR Dergisi, Sayı: 88, ss. 102-112.
 • Narin, B. (2011, Haziran). “Her Yol Ona Çıkıyor! Roma,OnAIR Dergisi, Sayı: 84, ss. 160-170.
 • TÜBİTAK-2219: Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi, “Reading Digital News: Hypertextual Usage Habits and Learning Practices Among U.S. Undergraduates”, Massachusetts Üniversitesi/Amherst, ABD (15 Mart 2017-15 Mart 2018).
 • Araştırmacı/Eğitmen: ‘Robot Gazetecilik: Otomatize Edilmiş Doğrulamaya Ne Kadar Uzaktayız?’, 28-29 Ocak 2017, ToT Etkinlik Rehberi, teyit.org Atölyesi, TED Üniversitesi, Ankara.
 • Araştırmacı/Eğitmen: ‘Gazeteciler Kod Yazımı I-II’ ve ‘Gazeteciler İçin Zihin Haritalama’, Veri Kampı ve I. Ulusal Açık Veri Konferansı, (İngiltere Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı’nın finansal desteği ile Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği tarafından yürütülmüştür), 22-25 Eylül 2016, Antalya.
 • MEDYAK: Ortaokulda Eğitim Gören Çocukların Geleneksel ve Yeni Medya İle Olan İlişkileri ve İlişkilerinin Doğasının Karşılaştırılması, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Tuğba Asrak-Hasdemir, Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ruhdan Uzun, Araştırmacılar: Arş. Gör. Bilge Narin, Arş. Gör. Hülya Eraslan, Arş. Gör. Özgül Güler, Arş. Gör. Zaliha İnci Karabacak, (2013) TRT, (23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi II’de sunulmuştur, 16-17-18 Nisan 2013, İzmir).