null

Doç. Dr. Bilge Narin

Bilge Narin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde görev yapmaktadır. 15 Mart 2017- 15 Mart 2018 tarihleri arasında TÜBİTAK bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Massachusetts Üniversitesi/Amherst’te doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programında ikinci yüksek lisans eğitimini 2017 yılında bitirdi. 2010 yılında Slovenya / Ljubljana Üniversitesi’nde ECREA tarafından düzenlenen doktora yaz okuluna katıldı. 2005-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde İletişim Daire Başkanlığı’nda “Basın ve Tanıtım Uzmanı” unvanıyla görev yaptı. Akademik çalışmalarının yanı sıra öykü yazmakta. İlgi alanları yeni medya, internet gazeteciliği, robot gazetecilik, gazeteciler için programlama dili, veri görselleştirme, yeni medya etiği.

Uluslararası

 • NARİN, Bilge (2019). “The Turkish People’s Perception of ‘Black’ on Turkish Twittersphere”, in PopCulture Matters: Proceedings of the 39th Conference of the Northeast Popular Culture Association2017, October 27-28, 2017, University of Massachusetts Amherst, edited by Martin F. Norden andRobert E. Weir, Chapter Twenty, Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 205-216.
 • NARİN, Bilge (2018). “Less is More or Less is Biased: Glance Journalism”, Proceedings of the 16thInternational Symposium Communication in the Millennium, pp.92-99, April 25-28, 2018, ISBN: 978-605-83703-5-7
 • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2016). “Tweeting for Jihad: ISIS Supporters on Twitter” 5thInternational Conference on Conflict, Terrorism, and Society Non-State Actors in Conflicts:Conspiracies, Myths, and Practices (Kadir Has University, Istanbul), April 12th – 13th 2016.
 • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2014). “Opinion Production by UGC: An Analysis of Reader’sReviews About Online News Related to Al-Qaeda”, The 3rd International Conference on Conflict,Terrorism and Society – “New Media Politics: Conflict, Activism and Security, April 15 – 16, 2014,Kadir Has Üniversitesi.
 • SUSAR ÖZDIL, Filiz ve NARİN, Bilge (2012). “Sosyal Paylaşımın Tecimselleştirilmesi Bağlamındaİnternet Reklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği”, 13th International Cultural Studies Symposium, May 4-6,2011, Ege University, Proceedings of the Thirteenth International Cultural Studies Symposium :2 Change and Challenge, Ege University Press, İzmir, Nisan 2012, s. 229-238. ISBN : 978-975-483-947-0
 • NARİN, Bilge (2010). “Visuality and New Media: The Transformation of The ‘Seen’ / ‘Seer’ and TheStability of Visual Content” (Abstract). ECREA Summer School Proceedings (SUSO book 2010), August 2010, pp.321-322., ISSN: 1736-4744, ISBN: 978-9949-19-553-4
 • NARİN, Bilge (2010). “Köşe Yazılarında Yer Verilen Fıkralarda Kadının Temsili”, 21. YüzyılınEşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, IMWC Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16Ekim 2009) Bildiri Kitabı, Cilt :3, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, Nisan2010, syf. 322-332.
 • NARİN, Bilge (2009). “A Framing Analysis: How Did Three Turkish Newspapers Frame News AboutGlobal Terrorism”, Societies Under Siege: Media, Government, Politics and Citizens’ Freedoms in an Age of Terrorism, International Conference on Conflict, Terrorism and Society , Kadir HasÜniversitesi, 28-30 April 2009, Conference Proceedings, 2010, pp.24-29

Ulusal

 • NARİN, Bilge ve ÜNAL, Sevda (2017). “Gazetecilik Etiği Bağlamında Hollywood ÜnlülerininFotoğraflarının Sızdırılması Olayının Türkiye’deki Çevrimiçi Gazetelere Yansıması”, Yeni MedyaÇalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı, 9-10 Mart 2017, Editörler: İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre,Tuğrul Çomu, Ankara, ISBN: 978-605-62169-6-1, Alternatif Bilişim Derneği, İstanbul, ss. 189-207,https://yenimedya.org.tr/ 
 • NARİN, Bilge (2015). “Mobil Telefonlar ve Gazetecilik: Mobil Haber Üretimi ve Habere MobildenErişim”, XX. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, http://inet-tr.org.tr/inetconf20/bildiri/45.pdf 
 • NARİN, Bilge (2015). “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Kasım 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi 3
 • NARİN, Bilge (2011). “Suça Karışmış Çocuklara Yönelik Temsil Çalışması: ‘Taş Atan Çocuklar’a Taş Atan Medya”, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Yetişkin Bildirileri Kitabı, Cilt 2,Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 435-445, ISBN: 978-975-552-087-2
Uluslararası İndekslerde Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
 • NARİN, Bilge (2018). “Reading digital news: Hypertextual usage habits and learning practicesamong U.S. communication undergraduates”, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 55, 143-169, https://doi.org/10.26650/CONNECTIST497463 (ESCI)
 • NARİN, Bilge; AYAZ, Bahar; FIRAT, Feyyaz ve FIRAT, Demet (2017). “Büyük Veri ve Gazetecilikİlişkisi Bağlamında Veri Gazeteciliği”, AJIT-e Academic Journal of Information Technology, 2017-Special Issue / Özel Sayı, 8 (30), ss.215-235.
 • NARİN, Bilge ve ÖNDER, Meltem (2012). “Etkili İngilizce Bilimsel Sunum Hazırlamak İçin YararlıKalıplar”, Türkderm (Science Citation Index Expanded), 46(2): 59-61.
 • ÖNDER, Meltem ve NARİN, Bilge (2013). “Akıllı Telefonlar ve Mobil Uygulamaların (Apps)Dermatolojide Kullanımı”, TURKDERM, (Science Citation Index Expanded), 47(1):1-6.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

 • NARİN, Bilge (2018). “A Netnography Study About Wapa as a Mobile Dating Application”, Moment Journal: Journal of Cultural Studies, Faculty of Communication, Hacettepe University, Aralık 2018,5(2), 343-367, ISSN: 2148-970X.
 • NARİN, Bilge (2018). “Dünyada Akademik Sıralaması Yüksek Gazetecilik Lisans Bölümlerinin DersProgramlarının Analizi”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2018, 47, 87-110.
 • NARİN, Bilge (2018). “Kişiselleştirilmiş Çevrimiçi Haber Akışının Yankı Odası Etkisi, Filtre Balonu VeSiberbalkanizasyon Kavramları Çerçevesinde İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi  Akademik Dergisi, Temmuz 2018, Cilt: 11, Sayı: 2, 232-251.
 • NARİN, Bilge (2018). “Evrensel Tasarım İlkelerinin Mayınlı Alanı: Dijital Haritalar ve Gazetecilik”, Erciyes İletişim Dergisi, 5/4(163-177), DOI: 10.17680/erciyesiletisim.422452.
 • NARİN, Bilge (2017). “Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: RobotGazetecilik”, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, Sayı: 27, Aralık, ss.79-108.
 • NARİN, Bilge (2016). “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi”, İletişim Kuram ve AraştırmaDergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Aralık 2016, Sayı: 43 (118-149). (Doktora tezindenüretilmiş yayın)
 • NARİN, Bilge ve ÜNAL, Sevda (2016). “Siber Zorbalık İle İlgili Haberlerin Türkiye Yazılı BasınındaÇerçevelenişi”, Akdeniz İletişim, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Aralık 2016, Sayı: 26 (9-23).
 • SUSAR, Filiz ve NARİN, Bilge (2012). “Sosyal Paylaşımın Tecimselleştirilmesi Bağlamında İnternetReklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği”, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı:3(1-14).

Uluslararası

 • NARİN, Bilge (2018). “Teaching High Tech Storytelling: Reorganizing Journalism Education For Programmer Journalists and Data Journalists” in Nuevos Escenarious De La Comunicacion: Retos YConvergencias, ed. Marco Lopez Parades, Chapter 7, Centro de Publicaciones PUCE,169-201.
 • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2018). “Tweeting for Jihad: ISIS Supporters on Twitter”, Chapter 11,(İçinde) Non-State Actors in Conflicts: Conspiracies, Myths, and Practices, ed. by Banu Baybars-Hawks, s.172-185, UK., Cambridge Scholars Publishing.
 • NARİN, Bilge and AYAZ, Bahar (2015). “Opinion Production by UGC: An Analysis of Readers’Reviews about Online News related to Al-Qaeda” Chapter 12, (İçinde) New Media Politics-Rethinking Activism and National Security in Cyberspace, ed. by Banu Baybars-Hawks, s.186-197,UK., Cambridge Scholars Publishing.
 • NARİN, Bilge (2011). “A Framing Analysis: How Three Prominent Turkish Newspapers AddressedTerrorism”, If It Was Not For Terrorism: Crisis, Compromise, and Elite Discourse in the Age of “War on Terror”, ed. by Banu Baybars-Hawks and Lemi Baruh, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2011,pp.78-86., ISBN (10): 1-4438-3162-X; ISBN (13): 978-1-4438-3162-8.

Ulusal

 • NARİN, Bilge (2019). “Ünlülerin Fotoğraflarının Sızdırılmasındaki Etik Sorunlar: Türkiye MedyasıÖrneği”, İletişim Hakkı ve Yeni Medya: Tehditler ve Olanaklar, der. Tezcan Durna, Mutlu Binark veGünseli Bayraktutan, um:ag, Ankara, Nisan 2019, ss.119-137.
 • Çeviri: “Büyük Veri Çağında Gazetecilik: Vakalar, Kavramlar ve Eleştiriler”, Seth C. Lewis, içinde YeniMedya Geleceğin Gazeteciliği (Ekim 2017). Ütopya Yayınları: 275, Medya-İletişim Dizisi, Editörler:Himmet Hülür ve Cem Yaşın, Çeviri Editörleri: Bahar Ayaz – Bilge Narin – Şeyda Koçak Kurt, Ankara.
 • Çeviri: “Hipermetin Gezinmelerin Tutumların Yöndeşmesi Üzerinde Çapraz-Kesme Etileri”, Yun JungChoi ve Jong Hyuk Lee, içinde: Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi, ed.: Himmet Hülür ve Cem Yaşın,çeviri ed.: Himmet Hülür ve Bahar Ayaz, Ütopya, Ankara, 2016, ss. 464-488.
 • NARİN, Bilge (2013). Sosyal Medya ve Gazetecilik Etiği: “Yemeğimi Yedim, Konsere Gidiyorum”,Medya Eleştirileri: 2013, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-1: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, der /ed. Can Bilgili, Gülüm Şener Ulagay içinde bölüm, Mayıs 2013, Birinci Baskı syf.85-100.İstanbul. Reklam Yaratıcıları Derneği, ISBN : 978-605-60892-1-3
 • NARİN, Bilge (2012). “Modernleşme ve İletişim Teknolojileri: Ortak Payda”, İletişim Kuramları, der./ed. Çiler Dursun, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, syf. 1-15, ISBN : 978-975-442-268-9.
Araştırma Yazıları
 • “İnternet Yeniden Biçimleniyor: Kehanetler ve Kaygılar“, Tübitak/Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl:44,Sayı : 525, Ağustos 2011, syf. 70-72.
 • “Terör ve Kitle İletişim Araçları İlişkisi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih veStratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı:401, Temmuz 2009, Yıl:128, syf.78-85.
 • “Liseli Gençler ve Müzik Yarışma Programları”, Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yıl:5, Sayı:57,Kasım 2004, syf. 224-230.
 • “Pop Star Yarışmaları ve Kültürel Dejenerasyon”, Türk Harb-İş Sendikası Dergisi, Sayı:208, Haziran 2004.

Edebi Yayınlar (Öyküler)

 • “Annemin Elleri”, Varlık Edebiyat ve Kültür Dergisi, 2007/02-1193, Şubat, 2007, syf. 95-96.
 • “Öykü Mezarlığı”, Patika Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, sayı:54, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.
 • “Canavar Düdüğü”, Türk Dili Dergisi, Sayı:644, Ağustos 2005, syf.168-169.4
Gezi Yazısı
 • “Her Yol Ona Çıkıyor! Roma”, OnAIR Dergisi, No:84, Haziran 2011, syf. 160-170
 • “Batıya Açılan Görkemli Kapı: Edirne”, OnAIR Dergisi, No:88, Ekim 2011, syf. 102-112.
 • “Medeniyetlerin Tüm Renkleri Burada: Hatay Arkeoloji Müzesi”, OnAIR Dergisi, No:89, Kasım 2011, syf. 104-112.
 • TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Projesi, “Reading Digital News: Hypertextual Usage Habits and Learning Practices Among U.S. Undergraduates”, University of Massachusetts /  Amherst, USA (15 Mart 2017-15 Mart 2018).
 •  Araştırmacı / Eğitmen: ‘Robot Gazetecilik: Otomatize Edilmiş Doğrulamaya Ne Kadar Uzaktayız?’,28-29 Ocak 2017, ToT Etkinlik Rehberi, teyit.org Atölyesi, TED Üniversitesi, Ankara.
 • Araştırmacı / Eğitmen: ‘Gazeteciler Kod Yazımı I-II’ ve ‘Gazeteciler İçin Zihin Haritalama’, Veri Kampıve I. Ulusal Açık Veri Konferansı, (İngiltere Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı’nın finansal desteği ile Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği tarafından yürütülmüştür), 22-25 Eylül 2016, Antalya.
 • MEDYAK: Ortaokulda Eğitim Gören Çocukların Geleneksel ve Yeni Medya İle Olan İlişkileri ve İlişkilerinin Doğasının Karşılaştırılması, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Tuğba ASRAK HASDEMİR Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ruhdan UZUN Araştırmacılar: Arş. Gör. Bilge NARİN Arş. Gör. HülyaERASLAN Arş. Gör. Özgül GÜLER Arş. Gör. Zaliha İnci KARABACAK (2013) TRT (23 NisanUluslararası Çocuk ve Medya kongresi II’de sunulmuştur /16-17-18 Nisan 2013/İzmir).