null

Doç. Dr. Emel Özdora

Makaleleri American Behavioral Scientist, Turkish Studies ve Public Relations Review gibi akademik dergilerde yayınlanan Dr. Emel Özdora, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklamcılık, itibar yönetimi ve kültürel iletişim konularında çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli araştırma projelerinde görev almış Dr. Özdora, Penn State Üniversitesi Arthur Page Center for Ethics in Communication tarafından fonlanan bir uluslararası mülteci iletişimi araştırmasında araştırmacı olarak görev almaktadır. Doktorasını 2009 yılında Florida Üniversitesi Kitle İletişimi konusunda tamamlamıştır. Doktora sırasında ABD’de halkla ilişkiler alanında çalışmış, doktora sonrasında da üç yıl boyunca UNICEF Türkiye Ofisi’nde iletişim uzmanı olarak görev almıştır. 2012 yılından beri Bilkent Üniversitesi’nde çalışan Dr. Özdora, Reklamcılığa Giriş, Halkla ilişkiler ve İletişim Kampanyaları, Uluslararası Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışmalarına Giriş gibi uygulamalı iletişim dersleri vermektedir.

 1. Altun, Ipek and Ozdora-Aksak, Emel. 2018. Sponsorlu İçerik Marka İtibarını Kurtarabilir mi: Türkiye’deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir Vaka Arastirmasi. CIDA / Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 18-19 October, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 2. Connolly-Ahern, C., Dimitrova, D. and Ozdora-Akşak, E. 2016. Framing a Humanitarian Crisis:3 Content Analysis of Refugee Coverage from Five European Nations. International Communication Section at the International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Conference 27-31 July, Leicester, UK.
 3. Dimitrova, D. and Ozdora-Akşak, E. 2015. On the Border of the Syrian Refugee Crisis: Views from Two Different Cultural Perspectives Turkey and Bulgaria. National Communication Association (NCA) 101th Annual Convention 19-22 November, Las Vegas, USA.
 4. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2015. Establishing Legitimacy Through Corporate Social Responsibility: Identity Construction in Turkish Banks. Vol. 1, 51-55. 15th EBES Conference Lisbon, Portugal.
 5. Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2015. How do Turkish Banks Construct their Identities: A Thematic Analysis. 820-825. INTCESS15-International Conference on Education and Social Sciences, 2-4 Feb., Istanbul, Turkey. ISBN: 978-605-64453-2-3.
 6. Paşamehmetoğlu, A., Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2014. CSR as a strategic tool for gaining legitimacy: Mapping CSR activities among Turkey’s Largest Corporations. World Business and Social Science Research Conference, 14-16 April, Paris, France.
 7. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2014. Online Identity Construction in Turkey’s Banking Sector: The Contribution of Corporate Social Responsibility. The 64th International Communication Association (ICA) Annual Conference, 22-26 May, Seattle, USA.
 1. Özdora-Akşak, E., Connolly-Ahern, C., & Dimitrova, D. (2021). Victims or Intruders? Refugee Portrayals in the News in Turkey, Bulgaria and the UK. Media, War & Conflict, 14(3), 282–302. https://doi.org/10.1177/17506352211013482
 2. Özdora Akşak, E., & Dimitrova, D. (2021). Walking on a Tightrope: Challenges and Opportunities for Civil Society Organizations Working with Refugees and Migrants in Turkey. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. https://doi.org/10.1007/s11266-020-00312-8
 3. Akşak, E. Ö. (2019). Discursive Construction of Syrian Refugees in Shaping International Public Opinion: Turkey’s Public Diplomacy Efforts. Discourse & Communication, 1750481319893769.
 4. Altun, İpek ve Özdora-Akşak, Emel. (2019). “Sponsorlu İçerik Marka İmajını Kurtarabilir mi: Türkiye’deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir Vaka. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 48: 496-511.
 5. Dimitrova, Daniela V., Özdora-Akşak, Emel & Connolly-Ahern, Colleen. (2018). On the Border of the Syrian Refugee Crisis: Views from Two Different Cultural Perspectives, American Behavioral Scientist, 62(4): 532-546. DOI: 10.1177/0002764218756920. (SSCI)
 6. Atakan Duman, I., & Özdora Akşak, E. (2017). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsallaştırılması: Meta Sentez Analizi. Business and Economics Research Journal, 8(3), 501–517. https://doi.org/10.20409/berj.2017.63
 7. Atakan-Duman Ş. ve Özdora-Akşak E. (2017). Pet Holding Örnek Olay İncelemesi: Türkiye’de Bir Petrol Arama ve Madencilik Aile Şirketinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gündemi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 0(44), 1-16.
 8. Özdora-Akşak, E. and Atakan-Duman, Ş. (2016). Gaining Legitimacy through CSR: An Analysis of Turkey’s 30 Largest Corporations. Business Ethics: A European Review, 25(3): 238-257. DOI: 10.1111/beer.12114. (SSCI)
 9. Özdora-Akşak, E., Ferguson, M. A. ve Atakan-Duman, Ş. (2016). Corporate Social Responsibility and CSR Fit as Predictors of Corporate Reputation: A Global Perspective. Public Relations Review, 42(1): 79-81. DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.11.004. (SSCI)
 10. Özdora-Akşak, E. ve Atakan-Duman, Ş. (2016). Türk Bankaları Kimlik İnşasında Kurumsal Sosyal Sorumluluğu Nasıl Kullanıyor? Bir Vaka Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 50: 73-88. DOI:  10.17064/iüifhd.50861
 11. Özdora-Akşak, E. (2015). An Analysis of Turkey’s Telecommunications Sector’s Online Presence: How Corporate Social Responsibility Contributes to Organizational Identity Construction, Public Relations Review, 41(3): 365-369 DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.01.001. (SSCI)
 12. Özdora-Akşak, E. ve Atakan-Duman, Ş. (2015). The Online Presence of Turkish Banks: Communicating the Softer Side of Corporate Identity. Public Relations Review, 41(1): 119-128. DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.10.004. (SSCI)
 13. Atakan-Duman, Ş. ve Özdora-Akşak, E. (2014). The Role of Corporate Social Responsibility in Online Identity Construction: An Analysis of Turkey’s Banking Sector, Public Relations Review, 40(3): 862-864. DOI: 10.10167j.pubrev.2014.07.004. (SSCI)
 14. Özdora-Akşak, E. ve Molleda J. C. (2014). Immigrant Integration through Public Relations and Public Diplomacy: An Analysis of the Turkish Diaspora in the Capital of the European Union. Turkish Studies, 15(2), 220-241. DOI: 10.1080/14683849.2014.926235. (SSCI)
 15. Özdora-Akşak E. ve Atakan-Duman, Ş. (2014). Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe İnternet Üzerinden Örgütsel Kimlik İnşasında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 132–147. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1975303.
 1. Dikmen, E. Ş., İnce, L. Y., ve Özdora Akşak, E. (2021). A Systematic Literature Review of Game Studies Research in the Last Decade: Where Are We Now and Where Do We Go from Here? İçinde E. E. Başar (ed.), Paradigm Shifts within the Communication World (105-122). Nova Science Publishers.
 2. Özdora-Akşak, E. ve Dimitrova, D. V. (2022). The Development Workshop Cooperative Giving Voice to the Voiceless içinde Sorce, G. (ed.) Global Perspectives on NGO Communication for Social Change [E-kitap]. Routledge.
 3. Atakan-Duman, Ş. ve Özdora-Akşak, E. (2014). Organizational Identity and Corporate Social Responsibility: Insights from Turkey’s Banking Sector. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, Almanya. ISBN: 978-3-659-63191-7.
 1. Atakan Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2017. The CSR Agenda of a Family Holding in Oil Extraction and Mining: An analysis of Turkey’s Pet Holding (Pet Holding Örnek Olay İncelemesi: Türkiye’de Bir Petrol Arama ve Madencilik Aile Şirketinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gündemi), İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 44, 2-16.
 2. Atakan Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2017. ‘Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsallaştırılması: Meta Sentez Analizi. Business and Economics Research Journal, 8(3), 501-517.
 3. Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2016. How A Turkish Bank Uses Corporate Social Responsibility to Construct Its Identity? A Case Study. Istanbul University Faculty of Communication Journal, 1(50): 73-88. doi: 17064/iüifhd.50861
 4. Ozdora‐Aksak, E. and Atakan‐Duman, S. 2014. Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Internet Üzerinden Örgütsel Kimlik İnşasında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun
 1. Araştırmacı. Connolly-Ahern, Colleen (Penn Devlet Üniversitesi/Prof.), Özdora-Akşak, Emel and Daniela Dimitrova (Iowa Eyalet Üniversitesi/Prof.). On the Border of the Syrian Refugee Crisis: Views from Two Different Cultural Perspectives Turkey and Bulgaria. Arthur Page Center for Ethics in Public Communication Refugee Communication Project. 2014-2018.
 2. Araştırmacı. The Contribution of Corporate Social Responsibility Activities on Organizational Identity: An Analysis of Turkey’s Banking Sector. TÜBİTAK 3001 Araştırma Projesi, Proje no: 114K096, 15 Ekim 2014 – 15 Nisan 2015 (6 ay). 2014-2015.