null

Hümeyra Hüsmen

Ankara Üniversitesi

Hümeyra Hüsmen İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Eğitimini 2017 yılında Mosk isimli deneysel kısa film projesiyle tamamladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Ana Bilim Dalından “2000 sonrası Türkiye sanat sinemasında erkek çocuk karakterler” isimli tez çalışma ile mezun oldu. 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Türkiye Sineması, dijital sinema ve sanal gerçeklik anlatıları ile ilgilenmektedir.