NETlab Nedir? Ne Yapar?

NETlab Yeni Medya ekosistemini inceler ve disiplinler arası çalışmalar yürütür. 2017 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında Doç. Dr. Ergin Şafak Dikmen öncülüğünde kurulmuştur. Ekibi farklı alanlardan ve üniversitelerden gelen araştırmacılardan oluşmaktadır.

1

Araştırma

NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı yeni iletişim teknolojilerini ve buna bağlı olarak gelişen sayısal iletişim ekosistemlerini araştırmaktadır. Akademik yayınların yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmekte ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

2

Paylaşım

NETlab ekibi bilimsel çalışmaların sadece akademik yayınlar ile sınırlı kalmaması gerektiğine inanır. Yeni medya alanında yayımlanan bilimsel çalışmaların ve projelerin internet platformlarının dinamiklerine uygun biçimde erişime açılmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede netlab.media farklı disiplinlerden bilim insanlarını ve çalışmalarını bir araya getiren internet tabanlı bir dijital platform oluşturmaktadır. Bu sayede disiplinler arası işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.

3

Eğitim

NETlab yeni medya teknolojilerinin kullanımı ve sosyal medya için içerik üretimi konusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda üniversite, devlet kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Hazırladığı içerikleri netlab.media ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaktadır.

4

Tasarım

NETlab internet ve sanal gerçeklik platformları için içerik geliştirmektedir. AR-GE çalışmaları ve pek çok farklı proje için dijital içerikler üretmekte, bilimsel projelerin yeni medya ortamındaki dijital uzantılarını tasarlamaktadır.

Ne yapıyoruz?

 • Video röportajlar ve eğitim videoları
 • Dijital platformlar için mültimedya içerikleri
 • Dijital öykü anlatımları
 • Dijital iletişim stratejileri
 • Veri görselleştirme
 • Hareketli grafik animasyonlar ve bilgisayar üretimli imgeleme
 • Sanal gerçeklik platformları için içerikler
 • Tarihi belgelerin, fotoğrafların, negatif ve diaların sayısal ortama aktarılması

Çalışma Grupları

 • Medya Arkeolojisi

  İletişim araştırmaları tarihini sanat, bilim ve teknoloji ekseninde ele alan displinlerarası bir çalışma grubudur. Geçmiş kuramları ve yaklaşımları inceleyerek geleceğe dönük araştırmalar yürütmektedir, bu anlamda yeni medya çalışmalarının bir parçasıdır.

 • Dijital Oyun - eSpor

  Oyun ve oyuncak kültürünü araştırır. Bilgisayar ve internet teknolojisi alanında yaşanan gelişmelerle paralel olarak küresel dijital oyun endüstrisi hızla gelişen ve büyüyen çevrim içi, dijital yaşam ortamı oluşturmuştur. Bu çerçevede dijital oyun grubu; dijital ebeveynlik, kalıp yargılar, oyuncakların interneti ve e-spor gibi birçok farklı konuya odaklanır.

 • Sosyal Medya

  Sosyal medyanın rolünü reklamcılık, metalaşma, gözetim, hak savunuculuğu, toplumsal hareketler, siyasal katılım ve akademik kullanımı içine alacak şekilde geniş bir perspektiften inceler. Ayrıca, sosyal medyanın gazetecilik pratikleri üzerindeki etkisini çözümler. Bu kapsamda, haberin toplanmasından, üretilmesine ve dağıtılmasına kadarki süreçlerde sosyal medyanın etkilerini açığa çıkarmaya ve bunu derinlemesine analiz etmeye odaklanır.

 • Veri Görselleştirme

  Bilimsel video ekosistemine içerik sağlayan araştırma ve tasarım grubudur. Veri tabanlarının araştırılmasını ve görselleştirilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda grafiksel görseller ve animasyonlar tasarlayarak karmaşık sayısal ortamları sade bir biçimde yeni medya platformları üzerinden aktarmaktadır. Öncelikli hedefleri arasında bilimsel makalelerin video özetlerini yayınlayarak bu araştırmaların sosyal medya ortamında yaygın etkisinin artırılması yer almaktadır.

 • Özgür Yazılım

  Özgür yazılımları araştıran ve öğreten bilişim grubudur. Uluslararası yazılım firmaları tarafından geliştirilen ve yaygın olarak  kullanılan yazılımlara alternatif yazılımları öne çıkarır. Özellikle yeni medya ortamında yürütülen araştırmalarda bilim insanlarının bu karmaşık ekosistemi en doğru araçlarla inceleyebilmesi  için yazılım tabanlı yol haritaları oluşturur. Bununla birlikte sayısal içerik üretiminde kullanılabilecek yeni ve alternatif özgür yazılımları inceler kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler düzenler.

 • Dijital Eşitsizlikler

  Yaşlı Kuşaklar-Dijital Eşitsizlikler ve Bilişim Teknolojileri çalışma grubu Hacettepe ünv. sbe ilt 648 yeni medya çalışmaları dersi kapsamında  oluşturuldu. Çalışma grubu, dijital eşitsizlik olgusunu yaşlı kuşakların gündelik yaşam pratiklerinde ve kuşaklar arası iletişim pratiklerinde irdelemeyi amaçlamaktadır.

 • Dijital Hikayeler

  Toplumsal katılım, topluluk oluşturma, toplumsal bilinç yaratma gibi amaçlarla kullanılan dijital hikâye anlatımı, ayrıca travmatik olayların terapisine destek metodu olarak da kullanılır. Dijital hikâye anlatımı atölye çalışmaları, katılımcıların kişisel anlatılarının dolaşıma girmesini sağlarken onların dijital okur-yazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve farklı kesimlerde yaygınlaştırılması için de informal bir öğrenme ortamı sağlar.

 • Yeni Medya ve Etik

  Algoritmaların opak yapıları nedeniyle kullanıcıların arayüzeydeki kullanım pratikleri ve bu kullanım deneyimlerini “veri” olarak inceleyen araştırmacıların çalışmaları da etkilenmektedir. Buradaki temel mesele, platformların insanların kullanım deneyimlerini, paylaşımları üzerinden değer üretmesidir.Tıpkı platformlar gibi, araştırmacılar da platformlardaki kullanıcıların verilerini kendi soruları ve sorunlarına yanıt bulmak için kullanır. Burada araştırma etiği devreye girer.

Ev Sahibi

Partnerlerimiz

Destekçilerimiz

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Logosu
Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı Logosu
domainhiz
ankara TTO
notion
kingdom-of-netherland