Projeler

SELENE Projesi - “Step2Green Europe – One Health Approach for a Green University”

Avrupa üniversitelerince kurulmuş ulusötesi ve disiplinlerarası bir üniversite ittifakı olan SELENE kapsamında, üye üniversiteler arası altyapı ve kaynak paylaşımıyla uzun vadeli eğitim ve araştırmaların yanı sıra “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Tek Sağlık” (OH) temelinde oluşturulmuş tahminlere dayanan iklim ve çevre koruma çalışmaları yürütülecektir.

Proje Sayfasına Git

Hayvancılıkta Dijital Teknolojilerin Kullanımı

Çiftleşme İşaretleyicisi ile Koyun Üreme Takibi Modelinin Oluşturulması

– Tübitak 1002 Projesi –

Proje Sayfasına Git

Elektronik Atık: Bilişim Teknolojilerinin Karanlık Yüzü

Bu yeni medya belgeselinin amacı yüceltilen elektronik cihazların ve tüketim kültürünün doğaya verdiği zararlara dikkat çekmektir. Çalışmada e-atıklar “İnsan yapımı harikalar” olarak fotoğraflanırken, madalyonun diğer yüzünde kullanım ömrü bittikten sonra e-atığa dönüşen bu cihazların akibeti sorgulanmıştır…

Destekleyen Kurum: ArtsMap

Proje Sayfasına Git

İçerik Üretme Becerilerinin Geliştirilmesi

Kültür Endüstrilerinde istihdam Edilecek Gençlerin İçerik Üretme Becerilerinin Geliştirilmesi

Destekleyen Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürülüğü

Proje Sayfasına Git

Pandemi Döneminde Dijital İletişim Stratejileri

Projenin amacı, COVID-19 pandemisi sırasında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın dijital iletişim stratejilerini belirleyerek uygulamadaki olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarmaktır.

Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi BAP

Proje Sayfasına Git

Sanal Gerçeklik ve 360° Video Teknolojisini Anlamak

360° video teknolojisinin yapım ve yapım sonrası aşamalarında karşılaşılan zorlukları ortaya çıkararak bu teknolojiyi kullanmak isteyenler için bir tekno-rehber oluşturması amaçlanmaktadır

Destekleyen: Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği

Proje Sayfasına Git

Kültürel Miras ve Dijital Teknolojiler

Ankara İstiklal Mahallesi Kültürel ve Mimari Mirasının Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığı ile Kayıtlama ve Koruma Projesi

Destekleyen Kurum: Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği

Proje Sayfasına Git

Dijital Kültür ve Yaşlanma

Türkiye’de dijital eşitsizlik, iletişim teknolojileri ve yeni medya ekosisteminde kuşaklar ve yaşlanma konularını odağa alan “Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma” adlı bu çalışma, bu konudaki ilk özgün eserdir.

Proje Sayfasına Git

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiği

Mülteci Çocukların Uyum Süreci: Psiko-eğitsel Oyun Programı ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiği

– Tübitak 1001 Projesi –

Proje Sayfasına Git

Yeni Medya Araştırmalarında Etik

İnternet ortamlarında ve sosyal medya platformlarında metin veya görsel olarak karşılaştığımız verilerin “özne” ile bağı, araştırmacının araştırmasında etik ilkeleri yeniden gözden geçirmeye çağırır.

Proje Sayfasına Git