• Dijital İçerik Üretimi ve Ötesi

Proje Amacı

“Kültür Endüstrilerinde İstihdam Edilecek Gençlerin İçerik Üretme Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinin amacı kültür endüstrileri çatısı altında, interaktif medya alanında uzmanlaşmak ve görsel işitsel içerik üretmek isteyen 16-29 yaş arasındaki gençlerin dijital beceri düzeylerini artırmaktır.

 

Bu çerçevede projenin alt amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kültür endüstrileri ekosistemi ve barındırdığı meslek kolları hakkında gençlerin farkındalığının artırılması.
 • Kültür endüstrilerinde ihtiyaç duyulan uzmanlık becerileri hakkında gençlerin bilgilendirmesi.
 • Kültür endüstrisinde faaliyet gösterecek gençlerin üretecekleri içeriğe uygun donanım, yazılım ve platformları kullanmalarının sağlanması.
 • Açık kaynak kodlu, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir yazılımları ön plana çıkararak sınırlı ekonomik sermaye sahibi gençlerin de görsel işitsel içerik üretebilmelerinin sağlanması.

Proje Ekibi

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri, sanal müzecilik, dijital oyun ve eSpor alanlarında sürdürmektedir.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra bir kamu kurumunda beş yıl süre görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde göreve başladığı 2012 yılında, sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkiler uygulamalarını analiz ettiği yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Esra Özgür 2016 yılında Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya programında “Yaşlı Kullanıcıların WhatsApp Grupları Deneyimi” başlıklı teziyle tamamladı. Ankara’da yerel bir radyoda radyo programıcısı ve sunucusu olarak çalıştı. Serbest olarak illüstrasyon, animasyon, tasarım ve video projelerinde yer aldı. 2020 yılı itibarıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri programında doktora öğrencisidir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Başlıca ilgi alanları yeni medya, dijital hikaye anlatımı ve alternatif sosyal medya kültürleridir.

Hümeyra Hüsmen İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Eğitimini 2017 yılında Mosk isimli deneysel kısa film projesiyle tamamladı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Ana Bilim Dalından “2000 sonrası Türkiye sanat sinemasında erkek çocuk karakterler” isimli tez çalışma ile mezun oldu. 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2021 yılından itibaren doktorasına devam ettiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde görevini devam ettirmektedir. Türkiye Sineması, dijital sinema ve sanal gerçeklik anlatıları ile ilgilenmektedir.

Proje Bilgileri

Proje Numarası: 2112417
Başlama Tarihi: 2022
Bitiş Tarihi: 2023

Destekleyen Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Uzmanlar ne Diyor?

Anıl Şahin – Savunma Sanayii Araştırmacısı

Profesyonel İçerik Üreticiliği

Savunma Sanayii Araştırmacısı ve SavunmaSanayiST Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin ile sosyal medyada amatör olarak başlayan ve sonrasında kurmuş olduğu haber platformuyla profesyonel olarak devam eden içerik üreticiliği serüvenini konuştuk.

 • 03:02 Ekibin kuruluşu
 • 04:00 Profesyonelliğe geçiş süreci
 • 07:48 İçerik üretimine dair
 • 11:27 İngilizce web sitesi ve uluslararası etkileşimler
 • 13:21 Farklı platformlar için içerik üretim stratejileri
 • 15:36 SavunmaSanayiST’nin geleceği
 • 18:36 İçerik hazırlarken ve paylaşırken kullanılan donanımlar/yazılımlar
 • 19:57 İçerik üreticisi olarak karşılaştıkları sorunlar
 • 25:21 Dijital sektörlerde çalışmak isteyen gençlere tavsiyeler

Nadir Ede – Fotoğraf Sanatçısı

Sanat ve Fotoğraf

Fotoğraf sanatçısı Nadir Ede ile fotoğrafçılığın dijitalleşme ile geçirdiği dönüşümü kendi fotoğrafçılık serüveni üzerinden konuştuk.

 

 • 00:00 Giriş
 • 02:53 Profesyonel fotoğrafçılığa ilk adım
 • 06:02 Dijitalleşme ve Fotoğrafçılık
 • 13:48 Teknolojik gelişmelere dair öngörüler
 • 15:26 Fotoğrafçılık üzerine öğrencilere tavsiyeler

Clara Schmelck – Gazeteci

Metaverse ve Gazetecilik

Gazeteci Clara Schmelck ile Metaverse’ün gazetecilik alanında yol açtığı dönüşümleri konuştuk.

 

 • 00:11 Gazetecilik alanında Metaverse’ün getirdiği yeni sorunlar
 • 01:28 Yeni nesil ve metaverse ile değişen iş modeli
 • 02:50 Hikaye anlatıcılığının önemi
 • 04:13 Dijital gazetecilik için Metaverse ekosistemindeki sahte haberlerin getirdiği riskler

Oğuz Evren Kılıç – Avukat

NFT ve Kullanım Alanları

Avukat Oğuz Evren Kılıç ile NFT ve uygulama pratikleri hakkında konuştuk.

 

 • 00:10 Kripto varlık ve NFT
 • 01:46 Dijital ortamlarda üretilen sanat eserlerinin orijinalliği
 • 03:21 NFT’nin gelecekteki kullanım alanları
 • 05:32 NFT kullanımında hukuksal açıdan karşılaşılabilinecek sorunlar
 • 07:16 NFT eserlerin güvenilirliği
 • 09:43 NFT’nin sanat olgusuna getirdiği ve getireceği değişiklikler

Buğra Ayan

Kripto Varlıklar ve NFT

Web3 Teknolojileri Derneği Kurucusu Buğra Ayan ile Kripto varlıklar, NFT ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere öneriler etrafında bir sohbet yürüttük.

Konu Başlıkları

 • 00:10 Dijital kimlik
 • 01:06 NFT üretiminde anonim olunması problemler yaratıyor mu?
 • 02:20 Kripto varlıkların merkeziyetsiz olmasının getirebileceği sorunlar
 • 03:17 Kripto varlıklar üzerine uzmanlaşmak
 • 04:20 Kripto ve NFT’nin öne çıktığı iş alanları

Doç. Dr. Bilge Şenyüz

Robot Gazetecilik

Doç. Dr. Bilge Şenyüz ile robot gazetecilik hakkında konuştuk ve alanda kendini geliştirmek isteyenlere önerilerini dinledik.

Konu Başlıkları

 • Robot gazetecilik
 • Veri gazeteciliği
 • Robot gazeteciliği ve veri gazeteciliği alanında kendini geliştirmek isteyenlere öneriler

Doç. Dr. Hakan Erkılıç

Sinema ve Dijitalleşme

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Hakan Erkılıç ile sinemanın dijitalleşme serüvenini ve dijital teknolojilerin uygulama alanlarını konuştuk.

Konu Başlıkları

 • Sinemanın dijitalleşme süreci
 • Dijital efektlerin sinemaya açtığı imkanlar
 • Dijital efektlerin sinemadaki örnekleri
 • “Color correction” uygulamaları
 • Sanat sineması ve popüler sinemanın dijital teknoloji kullanımı

Öğr. Gör. Bilal Çakay

Sinema ve İnteraktif Deneyim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilal Çakay ile sinema anlatısı ve interaktif deneyimin açtığı imkanlar üzerine konuştuk.

Konu Başlıkları

 • Oyun anlatısı ve sinema anlatısı arasındaki farklar
 • Sinema endüstrisi ve oyun endüstrisi arasındaki ilişki
 • İnteraktif deneyim ve çeşitli medya ürünlerinde kullanım alanları
 • Teknolojik gelişmelerin interaktif anlatıya etkisi
 • İnteraktif deneyimde karakter unsuru
 • İnteraktif deneyim tasarlanırken kullanılan araçlar
 • Filmlerde interaktif deneyim
 • Türkiye’de interaktif sinema örnekleri
 • Alanda kendini geliştirmek isteyenlere öneriler

Kurtuluş Özyağcı – Radyo Yapımcısı

Gelenekselden Dijitale Radyoculuk

TRT Radyoları’nda içerik üreten Kurtuluş Özyağcı ile dijitalleşen radyoculuk deneyimi ve pratikleri hakkında konuştuk.

Konu Başlıkları

 • Geleneksel radyoculuk pratiklerinin dijital çağda değişimi
 • Dijital radyo programlarında dinleyici ile iletişim
 • Dijital radyoculukla gelen program türlerindeki değişiklikler
 • Dijital platformda yayımlanan radyo programlarında reklamcılığın değişimi
 • Herkes podcast yayını yapabilir mi?
 • Kurumsal olarak, TRT’nin dijitalleşme stratejileri
 • Dijital gelişmelerin yayıncılığa getirdiği kolaylıklar ve zorluklar

Dr. Esra Ercan Bilgiç

Dijital Medya ve Çocuk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç ile Dijital Medya ve Çocuk projesi hakkında konuştuk.

Konu Başlıkları

 • Dijital Medya ve Çocuk projesi
 • Web sitesinin sürdürülebilirliği
 • Dijital dünyada çocuğun yeri
 • Çocuklara yönelik uygulamalar

Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara

Toplum 5.0

Toplum 5.0 Enstitüsü kurucusu Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara ile toplum ve teknoloji ilişkisi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Konu Başlıkları

 • 00:10 Toplum 5.0 nedir?
 • 00:59 Toplum için teknoloji 
 • 02:49 İnsan-robot-yapay zeka ilişkisinde insan kayıran denge
 • 04:45 Toplum 5.0’a yöneltilen eleştiriler
 • 06:02 Toplum 5.0 Enstitüsü

Prof. Dr. Erkan Saka

Youtube İçerik Üretimi

Prof. Dr. Erkan Saka ile @sosyalkafa kanalını ve içerik üretim deneyimlerini konuştuk.

Konu Başlıkları

 • 00:10 Youtube içerik üretimine nasıl başladınız?
 • 01:48 İçerik üretme süreçlerinin avantajları ve dezavantajları 
 • 04:15 İçerik üretiminde hazırlık aşaması süreci
 • 07:13 Gelecek için planlar

Yeni Mecralar ve Dijital İçerik Üretimi - Eğitim Videoları

Bu eğitim videoları Odysee medya platformuna yüklenmiştir. Bu platform geleneksel merkezi sunucu tabanlı platformlara alternatif oluşturması ve blokzincir teknolojisini kullanması nedeniyle tercih edilmiştir.

Proje Kapsamında Düzenlenen Etkinlikler

 • NFT, Kripto Varlıklar ve Kültür Endüstrisi Paneli
 • NFT, Kripto Varlıklar ve Kültür Endüstrisi Paneli Konuşmacıları

Panel

NFT, Kripto Varlıklar ve Kültür Endüstrisi

Doç. Dr. Ergin Şafak Dikmen moderatörlüğünde gerçekleşen panele Oğuz Evren Kılıç, Buğra Ayan ve Dr. Çağla Gül Şenkardeş katıldı. Günlük hayatımızdaki yeri hızla büyüyen blok zincir teknolojisi ve kripto varlıklara dair kavramlar tanımlandı. Merkeziyetsizlik üzerinden kurulan blok zincir teknolojisi topluluk üzerinden ilerler ve bu sebeple eserlerin ve fikirlerin özlük hakları güvence altında kalırken daha geniş  kitlelere ulaşması sağlanır.  Kripto varlıkların internetin demokratikleşmesinde sunduğu olanaklar, NFT teknolojisinin telif hakları konusunda sanatçılara sunabileceği çözümler tartışıldı.

Atölye

Veri Görselleştirme

Uygulamaya geçmeden önce Doç. Dr. Bilge Şenyüz, veri görselleştirmenin ne olduğunu ve bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini açıklayan bir sunum yaptı. Yeni dijital anlatı türü olarak da tanımlanabilen veri görselleştirme ile verilerin hedef kitle için daha akılda kalıcı olması sağlanır. Veri görselleştirme için Pyhton ve R en çok kullanılan iki dildir. Veri görselleştirme sürecinde hikaye oluşturma, verileri temizleme, veriyi anlamlandırabileceğimiz bir biçime dönüştürmemiz gerekir. Teorik bilgilerden sonra RAWGraphs sitesi üzerinden uygulama yapıldı. 

 • Veri Görselleştirme Atölye Çalışması - Bilge Şenyüz
 • Veri Görselleştirme Atölye Çalışmasından Bir Kare
 • Platformlaşan Yayıncılık Ortamında Ses Endüstrisi ve Radyo Yayıncılığı Paneli
 • Platformlaşan Yayıncılık Ortamında Ses Endüstrisi ve Radyo Yayıncılığı Paneli Konuşmacıları

Panel

Platformlaşan Yayıncılık Ortamında Ses Endüstrisi ve Radyo Yayıncılığı

Halil Güven moderatörlüğünde Kurtuluş Özyazıcı, Andaç Işık, Halil Güven, Burcu Sümer ve Sinem Akyön Çelik’in katılımıyla gerçekleşen panel Radyo İlef’in kırk yıllık yolculuğunun anlatımı ile başladı. 1975 yılında UNESCO yardımı ile kurulan radyo stüdyosu uygulamalı dersler henüz başlamadığı için geri planda kaldı. 1982 yılında Öğr. Gör. Rıfat Araz ile okul içinde kapalı devre yayın başladı ve böylece öğrenciler de derste öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular. 2005 yılından beri Radyo İlef – FM91 bandından yayın devam etmektedir. Radyo İlef, yeni dönemde dışarı açılmayı hedeflemektedir. Kurtuluş Özyazıcı TRT üzerinden dijital çağda kamu yayıncılığının dönüşümünü anlattı ve Andaç Işık da yeni teknolojiler ve radyoculuğun geleceğinden bahsetti. 

Atölye

Bilim İletişimi Çalıştayı

STS 2022 Konferansı kapsamında düzenlenen çalıştay, NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarı’nın tanıtımı ile başladı. NETlab’in bilim iletişimi alanınde neler yaptığı ve araştırmacılar kendi bilimsel çalışmalarını dijital medyanın olanaklarını kullanarak farklı alan ve düzeydeki kişilere aktarmalarında nasıl destek sağladığı anlatıldı. Platformdaki projeler incelendi. 360 derece video ile bilim iletişimi alanında neler yapılabileceği web sitesindeki proje üzerinden tartışıldı. Katılımcılar kendi cep telefonları ile 360 video teknolojisini deneyimlediler. Uygulama kısmında ayrıca açık kaynaklı platformlar üzerinden veri görselleştirme örneği yapıldı.

Destekleyen Kurum

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Logosu
Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı Logosu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk yükleniciye aittir.