Pandemi Döneminde Dijital İletişim Stratejileri:

T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği

Proje Özeti

COVID-19 olarak bilinen yeni koronavirüs ilk olarak Aralık ayının son günlerinde Çin’in Vuhan Eyaleti’nde görülmesinden bu yana hızla yayılarak küresel bir boyut kazanmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde de her geçen gün vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Bu süreçte pek çok farklı medya platformu üzerinden konuyla ilgili açıklamalar yapılarak vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Bu projenin amacı, COVID-19 pandemisi sırasında T.C. Sağlık Bakanlığının dijital iletişim stratejilerini ortaya çıkarmaktır. Bu sayede küresel ölçekte doğrudan toplumları etkileyen COVID-19 pandemisi gibi olağan dışı durumlarda yürütülen kriz yönetimini, iletişim stratejilerini belirleyerek uygulamadaki olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarmaktır. Yürütülen bu araştırma ile söz konusu iletişim stratejilerinin görünür kılınması, ileride yaşanabilecek büyük çaplı bunalım dönemlerinde kriz müdahale eylem planları ve diğer çalışmalar için bir kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır.

Araştırma sahasını T.C. Sağlık Bakanlığının kurumsal sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube) oluşturmaktadır.

Proje Bilgileri

Proje Numarası: 20Y0901008
Başlama Tarihi: 04.06.2020
Bitiş Tarihi: 04.10.2020

Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Proje Ekibi

Makaleleri American Behavioral Scientist, Turkish Studies ve Public Relations Review gibi akademik dergilerde yayınlanan Dr. Emel Özdora Akşak, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklamcılık, itibar yönetimi ve kültürel iletişim konularında çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli araştırma projelerinde görev almış Dr. Özdora Akşak, Penn State Üniversitesi Arthur Page Center for Ethics in Communication tarafından fonlanan bir uluslararası mülteci iletişimi araştırmasında araştırmacı olarak görev almaktadır. Doktorasını 2009 yılında Florida Üniversitesi Kitle İletişimi konusunda tamamlamıştır. Doktora sırasında ABD’de halkla ilişkiler alanında çalışmış, doktora sonrasında da üç yıl boyunca UNICEF Türkiye Ofisi’nde iletişim uzmanı olarak görev almıştır. 2012 yılından beri Bilkent Üniversitesi’nde çalışan Dr. Özdora Akşak, Reklamcılığa Giriş, Halkla ilişkiler ve İletişim Kampanyaları, Uluslararası Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışmalarına Giriş gibi uygulamalı iletişim dersleri vermektedir.

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri, sanal müzecilik, dijital oyun ve eSpor alanlarında sürdürmektedir.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra bir kamu kurumunda beş yıl süre görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde göreve başladığı 2012 yılında, sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkiler uygulamalarını analiz ettiği yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamıştır.

Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2018 yılında mezun oldu. 2020 yılında başladığı lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde Atatürk İlke ve İnkılapları Bölümünde sürdürmektedir. Lisans eğitimi devam ederken Amerika’da yabancı dilini geliştirmek üzere çeşitli zaman dilimlerinde yaşadı. Mezuniyet öncesi ve sonrasında çeşitli reklam ajanslarında Fotoğrafçı,İçerik Üreticisi, Kurgucu ve Videographer olarak çalıştı. Aktif olarak amatör bir futbol kulübünün Sosyal Medya Uzmanı, İçerik Üreticisi ve Videographer’ı olarak çalışmaktadır. 2020 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarında proje asistanı olarak çalışmaya başladı. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede İspanyolca bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, artırılmış gerçeklik ve Web TV alanlarında sürdürmektedir.

Yayınlar ve Bildiriler

Bölüm: Pandemi Döneminde Kamu Spotlarının Çevrim içi Paylaşım Mecraları: T.C. Sağlık Bakanlığı YouTube Kanalı Örneği

Kitap: Sosyal Bilimci Gözüyle PANDEMİ Covid-19 Üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar
Editörler: Eroğlu, E. ve Ünal Çolak, F
ISBN: 978-605-80007-2-8

Yayınevine Git

Managing Pandemic Communication Online: Turkish Ministry of Health’s Digital Communication Strategies During COVID-19

Yazarlar: Emel Özdora Aksak, Ergin Şafak Dikmen, Nilüfer Pınar Kılıç

Yayına Git

Pandemi Döneminde T.C. Sağlık Bakanlığı Dijital İletişim Pratikleri

Sunum: Kiliç N.P., Dikmen, E. Ş., & Özdora Akşak, E.
Sempozyum: Dijital Çağda Kriz İletişimi
Mayıs 26-28, 2021 / İstanbul

Sempozyum Web Sayfası