Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma

Öz

Sosyal medya günümüzde öne çıkan reklam mecralarından birisi haline dönüşürken, popüler sosyal ağ siteleri de reklamcılık açısından yeni bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışma, Instagram’ı odağına alarak yürütülen bir saha çalışmasıyla tanınmış kişilerin/ünlülerin sosyal medyadaki reklam pratikleri üzerine yoğunlaşmakta ve reklamların aldığı yeni biçimleri belirlemeye çalışmaktadır. Çalışma, ayrıca, kullanıcıların ünlü dolayımlı reklamlara verdikleri tepkileri incelemektedir. Bu kapsamda, toplamda 2 bin 505 Instagram görseli nicel ve nitel yöntem teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu görseller 2017 yılında Instagram üzerinden en fazla geliri elde eden 10 tanınmış kişinin hesabından toplanmıştır. Sonuçlar, Instagram’da iki temel reklam stratejisinin uygulandığını göstermektedir. Bunlardan birisi açık reklam stratejisiyken, diğeri gizli reklam stratejisidir. Ünlüler her iki strateji altında farklı reklam pratiklerini de kullanmaktadırlar. Sonuçlar, aynı zamanda, kullanıcıların beğeni pratiklerinin görsellerin reklam içeriklerine göre farklılaşmadığını ortaya koymaktadır.

Referans için:

Kiyan, Z. & Dikmen, E. (2019) Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 6(1): Doi:10.24955/ilef.554036

 

Bu mikro sayfa “Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma” başlıklı makalenin dijital uzantısıdır. Bu sayfanın söz konusu makale ile birlikte okunması önerilir.

Sosyal Medya Ortamında Ünlü, Takipçi ve Ürün Şeması

null