1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi Ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri

Öğr. Gör. Dr. Ergin Şafak Dikmen, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi – sdikmen@ankara.edu.tr

Bu mikro sayfa “1980-2017 YILLARI ARASINDA DİJİTAL OYUN ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİ VE OLUŞTURULAN YAPAY YAŞAM DÖNGÜLERİ” başlıklı makalenin dijital uzantısıdır. Bu sayfanın söz konusu makale ile birlikte okunması önerilir.

Bu çalışma küresel dijital oyun ekosistemini çözümlemek amacıyla şu sorulara odaklanmaktadır: Küresel oyun endüstrisi nasıl bir gelişim patikası izlemiştir? Dijital oyunlar ve oyun konsolları arasında ne tür bir ilişki bulunmaktadır? Geliştirilen oyunlar ile kültür endüstrisindeki diğer sektörler arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Bu bileşenler nasıl bir yaşam döngüsüne sahiptir? Hangi dinamikler ve stratejiler gözetilerek yeni oyunlar piyasaya sürülmektedir? Bu sorula ışığında dünyanın en büyük oyun firmaları arasında yer alan Activision firmasının 1980 yılından itibaren piyasaya sürdüğü dijital oyunlar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda dijital oyunların yapay yaşam döngülerinin oluşturulduğu ve bu oyunların düzenli aralıklarla yeniden üretilerek piyasaya sürüldüğü belirlenmiştir. Bunun sonucunda dijital oyunların; oyun yayımcıları, kültür endüstrisindeki farklı sektörler ve konsol üreticilerinin dahil olduğu üç ayaklı karmaşık bir dijital oyun ekosistemi içerisinde geliştirildiği ortaya konmuştur.

Referans için (APA):

Dikmen, E . (2019). 1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 294-311. DOI: 10.18094/josc.470961

Dijital Oyun Konsollarının Gelişim Süreci – Konsol Nesilleri

timeline_pre_loader
1. Nesil Oyun Konsolları 1977-1979

Magnavox Odyssey

Eylül 1972

Nintendo Color TV -Game 6

1 Haziran 1977

Nintendo Color TV -Game 15

8 Haziran 1977

Atari 2600

11 Eylül 1977

Nintendo Color TV - Game Racing 112

8 Haziran 1978

Nintendo Color TV Game - Block Breaker

23 Nisan 1979

Nintendo Computer TV Game

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1980

2. Nesil Oyun Konsolları 1980-1982

Atari 5200

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1980

Dijital Oyun Krizi (Video Game Crash -1983)
3. Nesil Oyun Konsolları (8Bit) 1983-1986

Nintendo Entertainment System

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1983

ATARI 7800

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1988

4. Nesil Oyun Konsolları (16 Bit) 1987-1992

Atari XEGS

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1987

Atari Lynx

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1989

Nintendo Game Boy

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1989

Nintendo Super NES

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1990

5. Nesil Oyun Konsolları (32/64 Bit) 1993-1997

PlayStation

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1994

Nintendo 64

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1996

Atari Jaguar

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 1994

6. Nesil Oyun Konsolları 1998-2004

PlayStation 2

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2000

Nintendo Game Cube

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2001

Microsoft XBox

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2001

7. Nesil Oyun Konsolları 2005-2010

Nintendo Wii

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2006

8. Nesil Oyun Konsolları 2011-2019

PlayStation Vista

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2011

Nintendo 3D S

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2011

Nintendo Wii U

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2012

Sony PlayStation 4

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2013

Nintendo 2DS

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2013

Microsoft XBox One

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2013

Nintendo Switch

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2017

Atari VCS

İlk Piyasaya Sunuluş Tarihi: 2019