Close

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongresi

Hazırlayan: Sibel Can

 


Farklı bağlam ve zaman-mekân ilişkileri ekseninde ortaklaşmalar, dayanışma pratikleri ve tartışma platformları ortaya çıkarmanın amaçlandığı Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi’nin üçüncüsü bu sene düzenlendi.

 

Yeni Medya Çalışmaları Kongreleri adı altında düzenlenen kongrelerde birlikte düşünme ve eylemenin platformlarını yaratmak amaçlanıyor. İlk kongre 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrede iki gün boyunca ‘Yeni Medya’ siyaset, demokrasi, gündelik yaşam, ekonomi, kurumsal iletişim, haber, hukuk, sanat, kimlik, temsil gibi başlıklar altında tartışıldı. İki senede bir düzenlenen kongrelerin ikincisi 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Kongrenin teması olan yeni medya okuryazarlığı alt başlıklarla tartışıldı. Ulusal kongrelerin sonuncusu 9-10 Mart’ ta Ankara’da yapıldı. Ankara- CerModern’de gerçekleşen kongreye Türkiye’nin farklı kent ve üniversitelerinden araştırmacılar ve çeşitli STK’lar katıldı.

Hak odaklı yeni medya temalı çalışmaların sunulduğu ve iki gün süren kongrede Alternatif Bilişim Derneği’nin Onursal Üyesi Özgür Uçkan’ın anısına bir video gösterimi yapıldı. Ayrıca Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yüksel’in anısına “İletişim Hakkı ve Dijital Haklar” özel oturumu gerçekleştirildi.

‘’Hak odaklı medya etiği, eleştirel ve özdüşünümsel olmayı merkeze almalı’’

Anadolu, Ankara, Akdeniz, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İnönü, Mersin, Çukurova, Gaziantep, Kocaeli, Ege, Erciyes, Süleyman Demirel, Dicle, İstanbul Bilgi, Koç, Marmara, Atılım, Başkent, Nişantaşı, Yeditepe, Bilkent, Üsküdar, İstanbul Arel, Kastamonu Üniversitelerinden araştırmacıların yer adığı kongrede Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği, KaosGL, Dijital Düşün, Korsan Parti ve Ankara Barosu gibi STK’lardan da katılımcılar ağırlandı.

Yeni medya ortamlarının ve dijital ağların, deneyim alanı olarak gündelik yaşamın önemli bir parçası olduğuna değinilerek, dijital uzamın tekno-sosyal dinamiklerinin nasıl anlamlandırılacağı, toplumsal, bireysel ve ekonomik düzlemlerde gerçekleşen deneyimin etik zemininin nasıl kurulacağı soruları üzerinde duruldu. Kongrenin teması olan hak odaklı medya tartışmasının bu sorular üzerinden etiği, eleştirel ve özdüşünümsel olmayı merkeze alması gerektiği vurgulandı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir