yaslanma_item_11

Ön Sözden

Bu derleme kitap çalışması Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitülerinde yürütülen Yeni Medya Sosyolojisi ve Yeni Medya
Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler doktora derslerindeki tartışmaların
bir sonucu. Genç araştırmacılar, başvuru niteliği taşıyan bu çalışmayı bu
derslerin akabinde hazırladı. Alternatif Bilişim Derneği ve Ankara
Üniversitesi NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarına da çalışmanın
kitaplaştırılmasına destek verdi, okuduğunuz bu yayını iş birliği ile hazırladı.
Neden İnternet ve yeni medya araştırmalarında araştırma etiği konusunda bir
çalışma hazırlandı diye soracak olursanız, dünya ve Türkiye akademisi yeni
medya ve sosyal medya platformlarını giderek araştırmalarının odağına
almakta. Türkiye akademisinde İnternet ve yeni medya araştırmalarında
araştırmacının etik pozisyonu ve araştırma öznelerine yönelik etik tutum
konusunda sınırlı sayıda çalışma söz konusu (Binark, 2005; Markham ve
Buckhanan, 2015; Tunç, 2018; Binark vd. 2017). Oysa, giderek daha fazla sayıda
yüksek lisans ve doktora tezinde ağ dolayımlı iletişim pratiklerinin ve sosyal
medya platformlarının araştırmaların odak noktası haline gelmeye
başladığını gözlemliyoruz. YÖK Tez kataloğuna veya Ulakbim DergiPark’a
bakıldığında, yeni medya başlıklı yayınların sayısındaki artışı da görebilmek
mümkün.

İnternet Araştırmaları Derneği “Internet Research: Ethical Guidelines 3.0”
yönergesinde, İnternet ve yeni medya araştırmalarında büyük veri analizi nedeniyle
yeni bir evreye girildiğini belirtirken, verinin sahipliği meselesini de
odağa alarak, bu konuda yeni bir tartışma başlattı (2019). İnternet
ortamlarında ve sosyal medya platformlarında kullanıcının anonimden
nonim olma durumuna geçişi, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak
dünyada ve Türkiye’deki yasal mevzuatın giderek gelişmesi, araştırmacıların
bu ortamlarda ele aldıkları olgularda “özne”nin etik ilkeler temelinde
korunmasına yönelik farkındalıklarının artmasını gerekli kılmaktadır.
Özellikle feminist araştırma etiğinden beslenen bakış açısı, bu ortamlarda elde
edilen verinin “insan öznesinin” bir uzantısı olduğunu bize sürekli anımsatır.
İnternet ortamlarında ve sosyal medya platformlarında metin veya görsel
olarak karşılaştığımız verilerin bu anlamda “özne” ile bağı, araştırmacının
araştırmasında etik ilkeleri yeniden gözden geçirmeye çağırır.

Mutlu Binark & Ergin Şafak Dikmen

İnternet Araştırmaları Birliği’nin, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’u, Burak
Özdemir’in titiz çevirisiyle Türkçeye kazandırılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
ağ dolayımlı ortamlarda, mobil teknolojilerin arayüzey ve uygulamalarında üretilen veriye
yönelik araştırmalar artmaktadır. Bu nedenle, bu platformlar ve ortamlarda üretilen verinin
sahipliği, kişisel verinin korunması ve veri-özne arasındaki ilişkinin, özneyi merkeze koyan bir
etik bakış açısı ile kavranması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın, Türkiye’de iletişim bilimleri, iletişim
sosyolojisi, yeni medya, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, halk bilimi dahil
birçok disiplinde yürütülen, disiplinleri kesen bilimsel çalışmalara veri- özne ilişkisi ve kişisel
verinin korunması ve benzeri konularda yeni bir tartışma zemini oluşturacağını düşünüyor,
keyifli okumalar diliyoruz.

Mutlu Binark

yaslanma_item_7
yaslanma_item_11

Video

yaslanma_item_7

Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları Alanında Güncel Lisansüstü Tezler: Yöntem, Etik Paneli

İLEF’te NETLAB ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle “Yeni Medya Alanında Lisansüstü Tezler: Yöntem, Etik” konulu panel düzenlendi. Doktora öğrencileri psikoloji, uluslararası ilişkiler, gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema, halkla ilişkiler, güzel sanatlar, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında sunuşlar gerçekleşti.