null

Nilüfer Pınar Kılıç, PhD.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra bir kamu kurumunda beş yıl süre görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde göreve başladığı 2012 yılında, sivil toplum kuruluşlarının halkla ilişkiler uygulamalarını analiz ettiği yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalında tamamlamıştır.

orcid.org/0000-0001-7133-7442

Uluslararası

  • Kılıç, N. P. (2018, Kasım). “Distinction on Facebook”, 5th International Conference in Communication and Media Studies, The Center of Research and Communication for Peace (CRCP), KKTC. 
  • Kılıç, N. P. (2015, Eylül). Yazılı Basında Yaşlı Haberleri ve Yeniden Üretilen Kalıpyargılar“, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul/Türkiye.
  • Kılıç, N. P. (2013, Haziran). “Fight Against The Economic Crisis: Communication Campaign Samples in Turkey” International Association of Media and Communication Research (IAMCR), tarafından düzenlenen, “Crises, Creative Destruction and the Global Power and Communication Orders” Konferansı, Dublin/İrlanda.

Ulusal

  • Kılıç, N. P. ve Dikmen, E. Ş. (2020, Aralık). “Halkla İlişkiler Eğitiminde Etik ve Yeni Medya: Eğitim Müfredatlarına İlişkin Bir İnceleme,” II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020), Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir/Türkiye (Çevrimiçi Konferans – Tam metin bildiri).
  • Kılıç, N. P., Aktaş, M. ve Artan-Özoran B. (2020, Kasım). “Uluslararası Halkla İlişkiler Eğitiminde Güncel Eğilimler: Müfredatlar Üzerine Bir İnceleme,” Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve A&B İletişim, İzmir/Türkiye (Çevrimiçi Konferans – Özet bildiri).
  • Kılıç, N. P. (2018, Nisan). “Halkla İlişkiler Alanında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları,” Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı, Ankara.
  • Kılıç, N. P. (2016, Kasım). Sağlık Alanında Bireysel Yaşlı Ayrımcılığı,”, II. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir/Türkiye.
  • Dikmen, E. Ş., Kılıç, N. P. ve Özdora-Akşak, E. (2020). “Pandemi Döneminde Kamu Spotlarının Çevrimiçi Paylaşım Mecraları: T. C. Sağlık Bakanlığı YouTube Kanalı Örneği“, Sosyal Bilimci Gözüyle PANDEMİ Covid-19 Üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar içinde (Ed. Erhan Eroğlu ve Figen Ünal Çolak). Konya: Literatürk Academia. ISBN:978-605-70091-9-7

Kılıç, N. P. (2010). “Kitap Tanıtımı: Using Public Relations Strategies to Promote Your Nonprofit Organization,” iletişim: araştırmaları dergisi, 8(1), 135-141.