Sayısal Belediyecilik: Türkiye’deki Belediyelerin Yeni Medya Kullanımları

Dr. Nilüfer Pınar Kılıç – Dr. Ergin Şafak Dikmen – Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Bu mikro sayfa “Sayısal Belediyecilik: Türkiye’deki Belediyelerin Yeni Medya Kullanımları” başlıklı makalenin dijital uzantısıdır. Bu sayfanın söz konusu makale ile birlikte okunması önerilir.

Türkiye’de faaliyet gösteren belediyelerin web sitesi ve sosyal medya kullanımlarını tespit etmeyi amaçlayan çalışmada tam örnekleme yapılarak 81 il ve 919 ilçe belediyesinin web siteleri, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesapları incelenmiştir. Sayısal ortamın devingen olması nedeniyle web hasatçılığı yöntemi kullanılarak 10-27 Mart 2020 tarihleri arasında belediyelerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları kayıtlanmıştır. Kayıtlanan veriler kodlanarak nicel analize tabii tutulmuştur. Araştırmada bin belediyenin 932 tanesinin web sitesinin işler olduğu tespit edilmiştir. Web sayfalarının sosyal medya ile ilişkilendirilmesinde sorunlar olduğu gözlenmiştir. Buna göre web sitelerinde sosyal medya hesaplarına yönlendiren butonların hepsinin yönlendirme yapmadığı, bazılarının eski hesaplara ya da belediye başkanlarının kişisel hesabına yönlendirdiği, bazılarının ise kapatılan sosyal ağlara ait olduğu tespit edilmiştir. Bu durum belediyelerin web sitelerinin ağ yapılanmasının güncellenmediğini göstermektedir. Belediyelerin sosyal medya kullanım pratiklerine bakıldığında 944 belediyenin Facebook, 804 belediyenin Twitter, 729 belediyenin Instagram hesabı, 665 belediyenin ise YouTube kanalı olduğu belirlenmiştir. Ancak bazı belediyelerde sadece hesap alındığı, sosyal medya hesaplarının önemli bir kısmının paylaşım ve takipçi sayılarının az olduğu ve dolayısıyla etkin biçimde kullanılmadığı görülmüştür. En etkin sosyal medya hesaplarının çoğunlukla ilçe belediyelerine ait olduğunun tespit edildiği araştırmada sosyal medya hesaplarının kullanım süresi, paylaşım sayıları, takipçi sayıları ve belediyelerin nüfusları arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir.

Referans için (APA):

Kılıç, N. P. & Dikmen, E. Ş. (2021). Sayısal Belediyecilik: Türkiye’deki Belediyelerin Yeni Medya Kullanımları . Erciyes İletişim Dergisi , 8 (2) , 795-811 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.896129

Twitter’da En Çok Paylaşım Yapan 100 Belediyenin Tweet Sayıları

Belediye ismini görmek için harita üzerindeki noktalara tıklayınız.