Proje Hakkında

Mülteci Çocukların Uyum Süreci: Psiko-eğitsel Oyun Programı ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiği

– Tübitak SOBAG 1001 Proje No: 119K046 –

Proje Özeti

Mülteci çocuk ve ergenler ülkemizde geçici olarak bulunsalar da uzun yıllar sürebilen bu dönem içinde uyum süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda mültecilik deneyiminin beraberinde getirdiği zorlu ve travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki çok yönlü etkileri, onların bu süreçte dayanıklılığını artıran etkenler ile ailelerinin veya onlara bakım veren kişilerin, okul ortamının, öğretmen ve akranlarının bu süreçteki rollerinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Temel olarak, mülteci çocukların uyum becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz projemizde, okul temelli ve çok boyutlu bir psiko-eğitsel müdahale programını geliştirmekteyiz. TÜBİTAK SOBAG 1001 (Proje No: 119K046) kapsamında desteklenmekte olan projemiz ile, ülkemize giriş yapmış mülteci statüsündeki çocukların, eğitimlerini sürdürebilmeleri ve geçiş sürecini sağlıklı atlatabilmeleri açısından uyum becerilerinin desteklenmesi, yaşadıkları durumu anlama ve anlamlandırmalarını kolaylaştıran bir müdahale programının geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Projede hizmet götürülen gruplar

  • Mülteci çocuklar
  • Mülteci çocukların devam ettiği okullardaki T.C. vatandaşı çocuklar
  • Okul yönetimi ve öğretmenler
  • Mülteci ve T.C. vatandaşı çocukların anne babaları ya da onlara bakım veren kişiler

Proje kapsamında yapılanlar

  • Mülteci çocuklara yönelik olarak farklıları kucaklayabilmeyi, kendini daha iyi ifade edebilmeyi destekleyecek ögeler taşıyan öykü kitaplarının hazırlanması ve dağıtımı
  • Mülteci ve T.C. vatandaşı çocukların aileleriyle öğretmenlerine yönelik bilgilendirici broşürlerin hazırlanması ve dağıtımı
  • Mülteci çocuklar ve T.C. vatandaşı çocuklara yönelik özgün bir psiko-eğitsel müdahale programının çocukların devam ettikleri okullarda uygulanması

Psiko-eğitsel müdahale programının içeriği

  • Bilgilendirme ve beceri geliştirmeye yönelik psiko-eğitsel oyun modülleri
  • Yeni medya teknolojilerinin kullanıldığı modüller

 

Psiko-eğitsel müdahale programı kapsamında geliştirilen ve uygulanan materyal ve etkinliklerin, mülteci çocukların ve T.C. vatandaşı çocukların uyum ve dayanıklılıklarına katkısı bakımından etkililiğinin değerlendirilmesi de hedeflenmektedir.

Proje Ekibi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevinde olan Prof. Dr. Gülsen ERDEN, 1980 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Klinik Psikoloji bölümü yüksek lisans eğitimi ve Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünde aynı alanda doktora eğitimini tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğinde uzun yıllar çalışmıştır. 2003-2013 arasında Ankara Üniversitesi Adli Psikoloji Anabilim Dalının Başkanlığını ve 2010-2013 arasında ise aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası alanyazına yayın, proje ve eser kazandıran Prof. Dr. Gülsen ERDEN, bebek ve çocuk ruh sağlığı, özgül öğrenme güçlüğü, otizm, adli psikoloji, travma sonrası stres bozukluğu oyun terapisi konuları ile ilgilenmektedir. Bir dönem Birleşmiş Ulus Mülteciler Yüksek Komiserliğinde klinik psikolog olarak gelen sığınmacı/mülteci çocuklar ve aileleriyle klinik görüşmeler yürütmüştür. Uzun yıllar Öğrenme Güçlüğü alanında yaptığı çalışmalar sonrasında ciddi emek harcayarak alana kazandırdığı Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası ile Matematik Okuma ve Yazma Değerlendirme Ölçekleri alandaki uzmanların ÖÖG’li çocukların gözlem ve değerlendirmeleri için ciddi bir kaynak oluşturmuştur.

Dr. Cihanoğlu received her B.S. degree (1997) and M.S. degree in clinical psychology (2000) from Middle East Technical University Department of Psychology. She completed her PhD study in developmental psychology at Ege University Department of Psychology in 2009. From 1999 through 2005, she worked as a psychologist at several private and governmental institutions. Since 2005, she has been working as a lecturer at Atılım University Department of Psychology, giving courses mainly on developmental psychology. Her research interests include social and cognitive development in childhood, child rights, child abuse and neglect, developmental psychopathology, children and trauma, and refugee children.

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi. İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri, sanal müzecilik, dijital oyun ve eSpor alanlarında sürdürmektedir.

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun
olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yüksek lisans (2014) ve
doktora (2021) eğitimlerini tamamlamıştır. 2012-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi
Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Sonrasında Kapadokya
Üniversitesi Psikoloji bölümünde misafir öğretim üyesi ve doktor öğretim üyesi olarak görev
yapmıştır. Şu anda yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti vermekte ve bağımsız araştırmacı
olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Erken dönem uyumsuz şemalar, Şema Terapi,
ebeveynlik tutumları, yönlendirmesiz oyun terapisi ve mülteci çocuklar çalışma
alanlarındandır.

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, 2012-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını,
ardından 2014-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programını
tamamlamıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klinik Psikoloji
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi
Psikoloji Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Erken dönem
yaşantılar, bağlanma, anne-bebek etkileşimi, postpartum dönemde yaşanan psikolojik sıkıntılar,
özellikle doğuma ilişkin travma sonrası stres bozukluğu çalışma alanlarındandır. Ebeveynlik ve
mülteci çalışmaları da ilgi alanları arasındadır.Başlıca ilgi alanları yeni medya, dijital hikaye anlatımı ve alternatif sosyal medya kültürleridir.

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden mezun
olduktan sonra, 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yüksek
lisans eğitimini ve 2014-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji programında doktora
eğitimini tamamlamıştır. 2013-2014 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma
Görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi
olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda da Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Araştırma
Görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Çocukluk çağı travmaları, yetişkin bağlanması, nesne
ilişkileri yaklaşımları, yakın ilişkiler, duygu düzenleme, kişilik bozuklukları ve partner şiddeti çalışma
alanlarındandır.

Esra Özgür 2016 yılında Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya programında “Yaşlı Kullanıcıların WhatsApp Grupları Deneyimi” başlıklı teziyle tamamladı. Ankara’da yerel bir radyoda radyo programıcısı ve sunucusu olarak çalıştı. Serbest olarak illüstrasyon, animasyon, tasarım ve video projelerinde yer aldı. 2020 yılı itibarıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri programında doktora öğrencisidir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Başlıca ilgi alanları yeni medya, dijital hikaye anlatımı ve alternatif sosyal medya kültürleridir.

Proje Dosyaları

Güneş Her Yerde Aynı Kitapçığı

Aile Broşürü

Oyun Kartları

Öğretmen Broşürü

Kart Oyunu Kurallar

Soru Cevap

Projeyi Destekleyenler