null

Doç. Dr. Ergin Şafak Dikmen

NETlab Koordinatörü

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri, sanal müzecilik, dijital oyun ve eSpor alanlarında sürdürmektedir. 2021-2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen NETlab Koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

orcid.org/0000-0002-2360-7046

https://avesis.ankara.edu.tr/sdikmen

Dikmen, E. Ş. (2023). Sanal Gerçeklik Platformları ve Etkileşimli Belgeseller, Yeni Bir Şey Var Mı? Yeni Medya Çalışmaları VI. Kongre. 16-17 Kasım 2023 Eskişehir.

Dikmen, E. Ş. (2021). Video Paylaşım Platformları ve Oluşturulan Tekno-Sınırlar. V. Uluslararası Yeni Medya Konferansı: Dijital Eşitsizlik, 2-3 Arlık 2021

Dikmen, E. Ş. (2021). Sanal Gerçeklik Platformlarında Dijital Öykü Anlatımı ve 360 Video Teknolojisi. 18th International Symposium: Communication in the Millennium (CIM 2021) 26-27 Ekim 2021, 33-34.

Kiliç N.P., Dikmen, E. Ş., & Özdora Akşak, E. (May 27, 2021). Pandemi Döneminde T.C. Sağlik Bakanliği Dijital İletişim Pratikleri. Üsküdar University Faculty of Communication 8th International Communications Day: Crisis Communication in the Digital Age, Istanbul Turkey. May 26-28, 2021.

Elif A., Ali D. A., Dikmen E. Ş., Erkoç F. Ü. (2020) Küresel İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı Etkileri Üzerine Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi. 2. Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi 25-26 Eylül 2020, Antalya

Ö. Akşak, E. Ş. Dikmen ve L. Y. İnce (2019) Oyun Çalışmalarında Yönelimler: Kuramsal Bakış Açıları, Yazının Gelişimi ve iletişim Teknolojilerinin Rolü. Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongresi 4-5 2019 Ekim İzmir

Kıyan Z., Dikmen E. Ş (2018). Reklamcılığın Dünü, Bugünü, Yarını: Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü Üzerine Bir İnceleme. 16 th Internatioanl Symposium Communication in the Millennium (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2018). Türkiye’deki Üniversitelerin Kurumsal Video Paylaşım Platformları Yeni Medya Tabanlı Dijital Eğitim Ekolojisinde Eksiklikler ve Çözüm Önerileri. 16th International Symposium Communication in the Millenium (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2018). Global Digital Game Industry. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” (Davetli Konuşmacı).

Dikmen, E. Ş. (2018). The Development of Digital Games and Social Media Extensions. International Child and Information Safety Congress “Digital Games” (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş.(2018). Dijital Oyun Endüstrisinde Küreselleşme ve Yerelleşme: Melez Oyunlar. Bilişim 2018 – TBD 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayı (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2018). Operasyonel Seviye Siber Güvenlik Ciddi Oyunu Konsept Geliştirme Çalıştayı. NATO Nato Bilim ve Teknoloji Organizasyonu – TRG SAS-129 “Gamification of Cyber Defense and Resilience” Çalışma Grubu.

Dikmen, E. Ş.(2018). Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Köpek Eğitiminde Mobil Uygulamalar ve Video Tabanlı Eğitim. Köpekle Barış- Köpeklerle Birlikte Yaşam Eğitimi Çalışyatı (Davetli Konuşmacı).

Dikmen, E. Ş.,Aslan C. E. (2018). İnternet Çağında Müzelerin Dönüşümü: Dünyada ve Türkiye’xxde Etkileşimli Sanal Müzelerin Sosyal Medya Kullanımları. Yeni Zamanlar ve Halka İlişkiler Konferansı (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş.,Aslan C. E. (2018). İnternet Çağında Yeni Bir Eğitim Ortamı: Dünya’da

ve Türkiye’de Etkileşimli Dijital Müzeler. 20. Akademik Bilişim Konferansı 2018 (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2017). Çocuk, Dijital Oyun ve Medya Endüstrisi. Uluslararası Çocuk ve Bilgigüvenliği – Dijital Oyunlar Sempozyumu (Davetli Konuşmacı).

Dikmen, E. Ş. (2017). İletişim teknolojilerinin gelişim süreci ve Yeni MediaEkosisteminin haritalandırma çalışması:www.newmediaecology.com. 22. Türkiye de İnternet Konferansı (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2016). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Stratejileri. 21. Türkiye’de İnternet Konferansı (Sözlü Sunum)

Dikmen, E. Ş. (2015). Immersive Media in Wim Webders PİNA 3D. The Real and the Intermedial – XVI. International Film and Media Studies Conference in Transilvania (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2013). Türkiye’de Televizyon İçeriğinin Yeni Medya ile Bütünleşmesi,. Uluslararası Göstergebilim Konferansı (Is-it-real? Structuring Reality by Means of Signs) (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş. (2013). Televizyon 2.0 Döneminde Reyting Ölçümleri ve İzleyicinin Gözetlenmesi. Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinlikleri – Dijital Gözetim ve Gözün Gücü Paneli (Davetli Konuşmacı).

Dikmen, E. Ş. (2012). The multimedia adaptation strategies of Turkish Television Channel. ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432661).

Dikmen, E. Ş.,Özaygen A.,Binark F. M.,Toktaş Selma (2012). Digital Surveillance in Turkey: From a Citizen Number to an E-Identity Card, The Quantitative Physicalness of The Citizen,. Visualist2012 – International Congress on Visual Culture Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş.,Binark F. M.,Toktaş S.,Özaygen A. (2011). Türkiye’de

Mernis’den E-Kimliğe doğru TC. Kimlik numarası ile yurttaşın dijital bedenlenişi. 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu (Sözlü Sunum).

Dikmen, E. Ş., Özayhgen A., Binark F. Mutlu,Toktaş S. (2010). T.C. Kimlik Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi,. 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. (Sözlü Sunum).

Aksak, E. O., Dikmen, E. Ş., & Kılıç, N. P., (2023). Managing Pandemic Communication Online: Turkish Ministry of Health’s Digital Communication Strategies During COVID-19. International Journal of Communication, vol.17, 1551-1572.

Dikmen, E. Ş. (2022). Televizyonun Değişen Yüzü: Twitch TV ve Yeni Nesil Yayıncılık. Selçuk İletişim, 15 (1), 27-55. DOI: 10.18094/josc.987200

Dikmen, E. Ş. (2022). Sosyal Medya Platformları ve Televizyon Yayıncılığı: TRT’nin Dijital Pratikleri. TRT Akademi , 7 (14) , 134-153 . DOI: 10.37679/trta.1010512

Kılıç, N. P ve Dikmen, E. Ş (2021) Sayısal Belediyecilik: Türkiye’deki Belediyelerin Yeni Medya Kullanımları. Erciyes İletişim Dergisi, 8 (2) , 795-811 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.896129

Atik, A.D., Aslan, E. Dikmen, E. Ş., Erkoç, F. (2021). Development and usability testing of an educational mobile learning app for climate change and health impacts. Turkish Journal of Biochemistry (TJB). (46(1).

Kiyan, Z. ve Dikmen, E. (2019) Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 6(1): Doi:10.24955/ilef.554036

Dikmen, E . (2019). 1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12 (1), 294-311. Doi: 10.18094/josc.470961

Dikmen, E. (2018). Yüksek Öğretim Kurumlarının Video Paylaşım Stratejileri: Türkiye’deki Üniversitelerin YouTube Kanalları Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5(2): 29-52 Doi:10.24955/ilef.491648.

Dikmen, E. (2017). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü: Sosyal TV Yayıncılığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1): 425-448., Doi: 10.19145/gumuscomm.283117.

Dikmen, E. Ş., İnce, L. Y., ve Özdora Akşak, E. (2021). A Systematic Literature Review of Game Studies Research in the Last Decade: Where Are We Now and Where Do We Go from Here?İçinde E. E. Başar, Paradigm Shifts within the Communication World (105-122). Nova Science Publishers.

Dikmen, E. Ş., Kılıç, N. P. ve Özdora Akşak, E. (2020). Pandemi Döneminde Kamu Spotlarının Çevrim içi Paylaşım Mecraları: T.C. Sağlık Bakanlığı YouTube Kanalı Örneği. İçinde E. Eroğlu, ve F. Ünal Çolak, Pandemi (75-104). Ankara: Literatürk.

Binark, M. ve Dikmen, E. Ş. (.der). (2020). Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar.  Ankara: Alternatif Bilişim.

Dikmen, E. Ş. (2020). Bir Dijital Gazetecilik Uygulaması Olarak VideoGazeteciliği ve Çevrimiçi Haber Videoları. Ö, Erkmen,  B. Ataman, B. Çoban (Der.), Yeni Gazetecilik: Mecralar, Deneyimler, Olanaklar (246-268). İstanbul: Kafka Kitap.

Dikmen, E. Ş. (2019). Video Gazeteciliği. G. Bayraktutan (Der.), Yeni Medya ve Gazetecilik Uygulamaları. (199-220). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi Yayını. – Ders Kitabı.

Çelik, K., Turan, S., Üner, S., Telatar, T. G., Dikmen, E. Ş., Kucur, A. ve Şimşek, A. Ç., (2020). Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık: Nedenleri Farklı Aktörlerin Deneyiminden Anlamak. Üner, S., Çelik, K., Turan, S (Der.), Ankara: Hipokrat Yayınevi.

Dikmen, E. Ş. (2019). Bilim 2.0 Döneminde Veri Görselleştirme. H. Hülür ve C. Yaşın (der.) Twitter Araştırmaları (141-164) içinde. Ankara: Ütopya.

Kıyan, Z. & Dikmen, E. Ş. (2019). Using Twitter as a Tool to Conduct Research: Possibilities and Limitations. Twitter: Global Perspectives, Uses and Research Techniques. Innocent Chiluwa ve Gwen Bouvier (.der), NewYork: Nova Science Publishers.

Toktaş S., Mutlu, B.,Dikmen E. Ş.,Fidaner B.,Kuzeci E.,Özaygen A.,  (2012). Türkiye’de Dijital Gözetim. Alternatif Bilişim Derneği, ISBN:978-605-62169-2-3.

Dikmen, E. Ş. (2012). Dördüncü Avrupa Iletisim Konferansı (ECREA 2012) 24-27 Ekim 2012. Iletisim Arastırmaları, 9(1-2), 221-223. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Yorum).

Dikmen, E. Ş. (2010). ECREA Medya ve Iletisim Arastırmaları Doktora Yaz Okulu.
Iletisim Arastırmaları, 8(2), 161-163. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Yorum).

2022 – 2023 Kültür Endüstrilerinde İstihdam Edilecek Gençlerin İçerik Üretme Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı – Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan proje / Proje Yürütücüsü)

2022 From Garbage to Greenhouse (Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan proje – Arts&Maps)

2021 Ankara İstiklal Mahallesi Kültürel ve Mimari Mirasının Yeni İletişim Teknolojileri Aracılığı ile Kayıtlama ve Koruma Projesi (Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan proje – Ankara Üniversitesi TTO / Virtual Projects)

2020-2021 Sanal Gerçeklik ve 360° Video Teknolojisini anlamak / Şehrin Yeşil Masalları (Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan proje – Ankara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi ATAUM – Hollanda Büyükelçiliği)

2020- 2021 Pandemi Döneminde Dijital İletişim Stratejileri: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği. (Proje Desteği: Ankara Üniversitesi BAP, Yürütücü)

2019-2021 Mülteci Çocukların Uyum Süreci: Psiko-eğitsel Oyun Programı ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiği. (TÜBİTAK 1001, Araştırmacı)

2014-2015 – Televizyon Yayın Akışından Yeni Medya Arayüzüne, Sanal Topografya Haritalandırma Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 03/03/2014 – 03/03/2015 (Ankara Üniversitesi BAP – Araştırmacı)

2010 – Dijital Arşiv ve Dokümantasyon Projesi,  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (BAP –  Proje Destek Uzmanı).

Lisans

 • Yeni Medya Uygulamaları UİLE238 (Açık ve uzaktan Eğitim Fak.)
 • Yeni Medya, Yeni Teknolojiler – İLT217
 • Yeni Medya Uygulamaları ILT238
 • English I – ENG103
 • English II – ENG 104
 • Kurgu – RTS298
 • Stop Motion Film Yapım Teknikleri
 • Uygulamalı Televizyon Programı Yapımı

 

Yüksek Lisans

 • Görsel İşitsel İletişim I
 • Görsel İşitsel İletişim II
 • Yeni Medya ve Televizyon
 • Ethical Issues in Media (Eğitim dili ingilizce)
 • Journalism in Context (Eğitim dili ingilizce)
 • Science Communication (Eğitim dili ingilizce)

Webcast – Multimedia

Filmografi

 • ”Lost in Transition”, Südkreuz – Tür: Deneysel, Yıl:2007 (Almanya)
 • Rehabilitation of Malta – Gozo, Tür: Belgesel Yıl: 2007 (Malta)
 • Get Lost, Tür: Deneysel, Yıl: 2007 (Almanya)
 • Katil Bebek, Tür: Canlandırma, Yıl: 2006 (Türkiye)
 • Asansör, Tür: Kurmaca, Yıl 2005 (Türkiye)

Sergi

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 06.05.2017-02.06.2017, LCDG 2001 – La Musique
Electronique à Ankara, Mayıs 2017 – 2 Haziran 2017.

Ulusal, Workshop /, 09.02.2015-13.02.2015, Sosyal Güvenlik ve Medya Atölyesi, Ankara

Uluslararası, Sergiler/Karma sergiler /, 19.11.2008-22.11.2008, Görmek için Yaklas, 3. International
Design and Cinema Conference / Exhibition / Workshops.

Uluslararası, Gösteriler /Multivizyon gösterileri /, 03.04.2008-17.04.2008, Optic Illusion and it’s use
in Design, Almanya.

Tasarım Yazılımları

Video Kurgu: Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve

Grafik Tasarım: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Gimp

Görsel Efekt / Modelleme: Adobe After Effects, Blender

Veri Görselleştirme

Tableau
Flourish
Knightlab

Ofis Yazılımları

Apache Open Office
Libre Office
Microsoft Office 365

Web İçerik Yönetim Sistemi

WordPress

İşletim Sistemleri

Windows (Microsoft)
Mac OS (Apple Macintosh)
Ubuntu (Özgür Yazılım)