null

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Şafak Dikmen

NETlab Koordinatörü

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Anhalt Üniversitesi (Almanya) Tasarım Bölümünde “Optic Illusion and it’s use for design” adlı teziyle, doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalında “Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Yapılanması” başlıklı teziyle aldı. Tasarım çalışmaları süresince farklı reklam ajanslarında ve üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde Bilgisayar Destekli Grafik Animasyon (CGI) ve Görsel Efekt alanlarında çalıştı. Tasarladığı animasyon filmleri, Ankara, İstanbul ve Berlin’de olmak üzere farklı şehirlerde sergilendi. 2011 yılından itibaren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Anabilim dalında çalışmaya başladı. 2011 Yılından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Atölyesi’nin (İLEF FA) kuruluşunda yer aldı ve atölye çatısı altında birçok proje yürüttü. 2017 yılında NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarını kurdu ve koordinatörlüğünü üstlendi. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Çalışmalarını yeni medya, uzaktan eğitim teknolojileri, Web TV, televizyon 2.0 ekosistemi, bilişim teknolojileri, sanal müzecilik, dijital oyun ve eSpor alanlarında sürdürmektedir.

orcid.org/0000-0002-2360-7046

Uluslararası

 1. Kiliç N.P., Dikmen, E. Ş., & Özdora Akşak, E. (May 27, 2021). Pandemi Döneminde T.C. Sağlik Bakanliği Dijital İletişim Pratikleri. Üsküdar University Faculty of Communication 8th International Communications Day: Crisis Communication in the Digital Age, Istanbul Turkey. May 26-28, 2021.
 2. KIYAN ZAFER,DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Reklamcılığın Dünü, Bugünü, Yarını: Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü Üzerine Bir İnceleme. 16 th Internatioanl Symposium Communication in the Millennium (Sözlü Sunum).
 3. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Türkiye’deki Üniversitelerin Kurumsal Video Paylaşım Platformları Yeni Medya Tabanlı Dijital Eğitim Ekolojisinde Eksiklikler ve Çözüm Önerileri. 16th International Symposium Communication in the Millenium (Sözlü Sunum).
 4. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Global Digital Game Industry. International Child and Information Safety Congress ”DIGITAL GAMES” (Davetli Konuşmacı).
 5. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). The Development of Digital Games and Social Media Extensions. International Child and Information Safety Congress ”DIGITAL GAMES” (Sözlü Sunum).
 6. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2017). Çocuk, Dijital Oyun ve Medya Endüstrisi. ULUSLARARASI ÇOCUK ve BİLGİGÜVENLİĞİ – DİJİTAL OYUNLAR SEMPOZYUMU (Davetli Konuşmacı).
 7. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2015). Immersive Media in Wim Webders PİNA 3D. The Real and the Intermedial – XVI. International Film and Media Studies Conference in Transilvania (Sözlü Sunum).
 8. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2013). Türkiye’de Televizyon İçeriğinin Yeni Medya ile Bütünleşmesi,. Uluslararası Göstergebilim Konferansı (Is-it-real? Structuring Reality by Means of Signs) (Sözlü Sunum).
 9. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2012). The multimedia adaptation strategies of Turkish Television Channel. ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School (Tam MetinBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3432661)
 10. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,özaygen alkım,BİNARK FERRUH MUTLU,TOKTAŞ SELMA (2012). Digital Surveillance in Turkey: From a Citizen Number to an E-Identity Card, The Quantitative Physicalness of The Citizen,. Visualist2012 – International Congress on Visual Culture Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal

 1. Ö. Akşak, E. Ş. Dikmen ve L. Y. İnce (2019) Oyun Çalışmalarında Yönelimler: Kuramsal Bakış Açıları, Yazının Gelişimi ve iletişim Teknolojilerinin Rolü. Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongresi 4-5 2019 Ekim İzmir
 2. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Dijital Oyun Endüstrisinde Küreselleşme ve Yerelleşme: Melez Oyunlar. Bilişim 2018 – TBD 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayı (Sözlü Sunum).
 3. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Operasyonel Seviye Siber Güvenlik Ciddi Oyunu Konsept Geliştirme Çalıştayı. NATO Nato Bilim ve Teknoloji Organizasyonu – TRG SAS-129 “Gamification of Cyber Defense and Resilience” Çalışma Grubu.
 4. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2018). Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanımı:
  Köpek Eğitiminde Mobil Uygulamalar ve Video Tabanlı Eğitim. Köpekle Barış- Köpeklerle Birlikte Yaşam
  Eğitimi Çalışyatı (Davetli Konuşmacı).
 5. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,ASLAN CEM EVRİM (2018). İnternet Çağında Müzelerin Dönüşümü: Dünyada
  ve Türkiye’xxde Etkileşimli Sanal Müzelerin Sosyal Medya Kullanımları. Yeni Zamanlar ve Halka
  İlişkiler Konferansı (Sözlü Sunum).
 6. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,ASLAN CEM EVRİM (2018). İnternet Çağında Yeni Bir Eğitim Ortamı: Dünya’da
  veTürkiye’de Etkileşimli Dijital Müzeler. 20. Akademik Bilişim Konferansı 2018 (Sözlü Sunum).
 7. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2017). İletişim teknolojilerinin gelişim süreci ve Yeni MediaEkosisteminin
  haritalandırma çalışması:www.newmediaecology.com. 22. Türkiye de İnternet Konferansı (Sözlü Sunum).
 8. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2016). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Yeni Medya Stratejileri. 21.
  Türkiye’de İnternet Konferansı (Sözlü Sunum)
 9. DİKMEN ERGİN ŞAFAK (2013). Televizyon 2.0 Döneminde Reyting Ölçümleri ve İzleyicinin
  Gözetlenmesi. Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinlikleri – Dijital
  Gözetim ve Gözün Gücü Paneli (Davetli Konuşmacı).
 10. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,BİNARK FERRUH MUTLU,TOKTAŞ SELMA,Özaygen Alkım (2011). Türkiye’de
  Mernis’den E-Kimliğe doğru TC. Kimlik numarası ile yurttaşın dijital bedenlenişi. 4. Ağ ve Bilgi
  Güvenliği Sempozyumu (Sözlü Sunum).
 11. DİKMEN ERGİN ŞAFAK,Özayhgen Alkım,BİNARK FERRUH MUTLU,TOKTAŞ SELMA (2010). T.C. Kimlik
  Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi,. 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi.
  (Sözlü Sunum).
 1. Kiyan, Z. & Dikmen, E. (2019) Sosyal Medyanın Reklamcılıktaki Rolü: Instagram Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 6(1): Doi:10.24955/ilef.554036
 2. Dikmen, E . (2019). 1980-2017 Yılları Arasında Dijital Oyun Endüstrisinin Gelişimi ve Oluşturulan Yapay Yaşam Döngüleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12 (1), 294-311. Doi: 10.18094/josc.470961
 3. Dikmen, E. (2018). Yüksek Öğretim Kurumlarının Video Paylaşım Stratejileri: Türkiye’deki Üniversitelerin YouTube Kanalları Üzerine Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5(2): 29-52 Doi:10.24955/ilef.491648.
 4. Dikmen, E. (2017). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Dönüşümü: Sosyal TV Yayıncılığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1): 425-448., Doi: 10.19145/gumuscomm.283117.
 1. Binark, M. ve Dikmen, E. Ş. (.der). (2020). Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar.  Ankara: Alternatif Bilişim.
 2. Dikmen, E. Ş. (2020). Bir Dijital Gazetecilik Uygulaması Olarak VideoGazeteciliği ve Çevrimiçi Haber Videoları. Ö, Erkmen,  B. Ataman, B. Çoban (Der.), Yeni Gazetecilik: Mecralar, Deneyimler, Olanaklar (246-268). İstanbul: Kafka Kitap.
 3. Dikmen, E. Ş. (2019). Video Gazeteciliği. G. Bayraktutan (Der.), Yeni Medya ve Gazetecilik Uygulamaları. (199-220). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi Yayını. – Ders Kitabı
 4. Çelik, K., Turan, S., Üner, S., Telatar, T. G., Dikmen, E. Ş., Kucur, A. ve Şimşek, A. Ç., (2020). Çocuk Aşılarında Artan Kararsızlık: Nedenleri Farklı Aktörlerin Deneyiminden Anlamak. Üner, S., Çelik, K., Turan, S (Der.), Ankara: Hipokrat Yayınevi.
 5. Dikmen, E. Ş. (2019). Bilim 2.0 Döneminde Veri Görselleştirme. H. Hülür ve C. Yaşın (der.) Twitter Araştırmaları (141-164) içinde. Ankara: Ütopya
 6. Kıyan, Z. & Dikmen, E. Ş. (2019). Using Twitter as a Tool to Conduct Research: Possibilities and Limitations. Twitter: Global Perspectives, Uses and Research Techniques. Innocent Chiluwa ve Gwen Bouvier (.der), NewYork: Nova Science Publishers.
 7. Toktaş S., Mutlu, B.,Dikmen E. Ş.,Fidaner B.,Kuzeci E.,Özaygen A.,  (2012). Türkiye’de Dijital Gözetim. Alternatif Bilişim Derneği, ISBN:978-605-62169-2-3.
 1. DIKMEN ERGIN SAFAK (2012). Dördüncü Avrupa Iletisim Konferansı (ECREA 2012) 24-27 Ekim 2012. Iletisim Arastırmaları, 9(1-2), 221-223. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Yorum).
 2. DIKMEN ERGIN SAFAK (2010). ECREA Medya ve Iletisim Arastırmaları Doktora Yaz Okulu.
  Iletisim Arastırmaları, 8(2), 161-163. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Yorum).
 • 2019-2021 Mülteci Çocukların Uyum Süreci: Psiko-eğitsel Oyun Programı ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkililiği. (TÜBİTAK 1001, Araştırmacı)
 • 2014-2015 – Televizyon Yayın Akışından Yeni Medya Arayüzüne, Sanal Topografya Haritalandırma Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 03/03/2014 – 03/03/2015 (BAP – Araştırmacı)
 • 2010 – Dijital Arşiv ve Dokümantasyon Projesi,  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (BAP –  Proje Destek Uzmanı).
 1. Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 06.05.2017-02.06.2017, LCDG 2001 – La Musique
  Electronique à Ankara, Mayıs 2017 – 2 Haziran 2017.
 2. Ulusal, WORKSHOP /Workshop /, 09.02.2015-13.02.2015, Sosyal Güvenlik ve Medya Atölyesi, Ankara
 3. Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 19.11.2008-22.11.2008, Görmek için Yaklas, 3. International
  Design and Cinema Conference / Exhibition / Workshops.
 4. Uluslararası, GÖSTERILER /Multivizyon gösterileri /, 03.04.2008-17.04.2008, Optic Illusion and it’s use
  in Design, Almanya,.

Webcast – Multimedia

Filmografi

 • ”Lost in Transition”, Südkreuz – Tür: Deneysel, Yıl:2007 (Almanya)
 • Rehabilitation of Malta – Gozo, Tür: Belgesel Yıl: 2007 (Malta)
 • Get Lost, Tür: Deneysel, Yıl: 2007 (Almanya)
 • Katil Bebek, Tür: Canlandırma, Yıl: 2006 (Türkiye)
 • Asansör, Tür: Kurmaca, Yıl 2005 (Türkiye)

Tasarım Yazılımları

 • Video Kurgu: Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve
 • Grafik Tasarım: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Gimp
 • Görsel Efekt / Modelleme: Adobe After Effects, Blender

Veri Görselleştirme

 • Tableau, Flourish, Knightlab

Ofis Yazılımları

 • Apache Open Office, Libre Office, Microsoft Office 365

Web İçerik Yönetim Sistemi

 • WordPress

İşletim Sistemleri   

 • Windows (Microsoft), Mac OS (Apple Macintosh), Ubuntu (Özgür Yazılım)